Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Според годишния доклад на парламентарната комисия по европейските въпроси едва 1,3 на сто от разполагаемите средства по оперативните програми са разплатени
07/02/2010

Според годишния доклад на парламентарната комисия по европейските въпроси едва 1,3 на сто от разполагаемите средства по оперативните програми са разплатени

Годишен доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2009 г. представи Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Докладът на комисията бе представен и обсъден на изнесено заседание в град Правец на 7 февруари 2010 г. В него участваха Юлиана Николова, секретар на Съвета за управление на средствата от Европейския съюз (СУСЕС), представители на структурите в държавната администрация, отговарящи за управлението на европейските средства в страната, представители на областната управа.

Изключително нисък е процентът на усвояване на средства по оперативните програми на ЕС - разплатени са едва 1,3 от всички разполагаеми средства от ЕС, отчете председателят на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Светлин Танчев. На заседанието комисията представи годишния си доклад за миналата година, който обхваща 21 програми, финансирани с 
евросредства. България е единствената страна в ЕС, която е с върнати два пъти Оценки за съответствие и все още е без нито  една одобрена Оценка за съответствие, сочи докладът.

Според данните в него, при оперативните програми съществува значително разминаване между договорените - 1, 4 млрд. евро от  европейско финансиране, и реално изплатените средства -  72 млн. евро.

Има реален риск да не се усвои голяма част от  предоставената от ЕК предприсъединителна помощ - основно по  програма ИСПА. Случаи на конфликт на интереси, на обжалване на  обявените процедури, бавен процес на плащане на бенефициентите, но и завишени стойности на кандидатстващите проекти са сред другите проблеми.

Друга забележка по работата с еврофинансирането са тежките административни процедури. Незадоволителен и е броят на инфраструктурните проекти, по които реално е изпълнена  строителство.

Нивото на сертифицираните разходи е 0,8 на сто от ресурса на ЕС, с който разполагаме, което също е определено като незадоволително. Липсва и определяне на  приоритет при обявяването на схеми за безвъзмездна помощ.

По оперативните програми "Транспорт" и "Околна среда" за ключови инфраструктурни проекти има ниска степен на проектна готовност, сочи докладът. Отчетени са и нередности при организирането на процедурите за обществени поръчки и прекалено използване на процедурата за директно договаряне в сектор "околна среда".

Обща препоръка от комисията е подемът при еврофинансирането, отчетен през последните 6 месеца, да продължи, за да се навакса пропуснатото. Трябва да се генерират действителни ползи за обществото и да се постигнат устойчиви резултати, препоръчват от
 комисията.

За да се преодолеят проблемите по усвояването, трябва да се приеме закон за предотвратяване на конфликта на интереси, посочи Светлин Танчев. Друга мярка е развитието на административния капацитет. Председателят на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Светлин Танчев обаче посочи, че темповете на работата на администрацията няма да се ускори чрез увеличаването й, а чрез оптимизиране.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини