Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът регламентира прехвърлянето на пенсионни права на хора, осигурени по българското законодателство и работещи в ЕС
25/02/2010

Парламентът регламентира прехвърлянето на пенсионни права на хора, осигурени по българското законодателство и работещи в ЕС

25 февруари 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 25 февруари 2010 г. на второ четене промени в Кодекса за социалното осигуряване. Те предвиждат гражданин, осигуряван по българското законодателство, след постъпване на работа в държави от Европейския съюз, да има право да прехвърли в пенсионната схема на Общностите средствата по своята индивидуална партида в пенсионен фонд. Служител, който е осигуряван по пенсионната схема на Общностите, но правоотношението му е било прекратено, има право по свой избор да прехвърли парите си за пенсия във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване или в универсален пенсионен фонд, ако е роден след 31 декември 1959 г. Той може да прехвърли средствата и във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии или на застраховател, който е оторизиран за тази дейност.

Парламентът ратифицира договора между правителството на България и правителството на Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите.

Народните представители приеха ветото на президента по Закона за събранията, митингите и манифестациите. За повторно приемане на закона гласуваха 12 депутати, против бяха 14 депутати, а 68 се въздържаха.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за лечебните заведения, които предвиждат отпадане на диспансерите като вид лечебно заведение. Вносителят, Министерският съвет, е записал възможността за тяхното преструктуриране като се запази дейността им. Според здравното министерство преобразуването на диспансерите в специализирани болници ще даде възможност да се увеличи обхватът на извършваните от тях дейности. Функциите по активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с определени заболявания ще се извършват от заведенията за болнична и извънболнична помощ.

Създава се нов вид лечебно заведение - център за психично здраве. В него ще се диагностицират, регистрират и лекуват хората с психични и поведенчески разстройства. С измененията се уеднаквява дейността на хосписа като вид лечебно заведение с функциите на  хосписите в другите държави от  Европейския съюз.

Вносителят предлага да бъдат актуализирани критериите, въз основа на които ще се разработват областните здравни карти. От това дали лечебните заведения за болнична помощ отговарят на тези изисквания зависи тяхното финансиране от републиканския бюджет или от бюджета на НЗОК. Идеята е да се осигури по-качествена медицинска помощ. Предвижда се и да отпадне задължителната акредитация на лечебните заведения за болнична помощ. Те ще подлежат на доброволна акредитация, освен в случаите, когато извършват обучение на студенти, докторанти и специализанти.

Парламентът освободи Сотир Ушев като управител на НОИ, след като той подаде оставка пред Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини