Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева призова в Анталия за прагматичен подход и нови решения за активизиране на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа
07/06/2010

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева призова в Анталия за прагматичен подход и нови решения за активизиране на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа

7 юни 2010 г.

В Анталия бе открита Осмата конференция на председателите на парламенти на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/. Във форума участва председателят на Народното събрание Цецка Цачева.

Българският парламент, който е домакин на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, заяви на Конференцията своята готовност за търсене на нови и прагматични решения за регионално партньорство. Тя се основава на инициативата на Секретариата за нов проектен подход при планирането на общи дейности на парламентите от ЮИЕ в приоритетни за тях сфери за взаимодействие, обмяна на опит и добри практики. 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева представи пред участниците във форума ключовите области, предложени от българския парламент. Сред тях са инфраструктурните проекти, където приоритетно за нас е ускоряването на изграждането на паневропейските транспортни коридори в сътрудничество с останалите държави от региона. Българските парламентаристи са заинтересовани също от интензивен законодателен обмен с колегите си от Югоизточна Европа и във важни области като борбата с организираната престъпност и корупцията, развитието на регионалната политика и усвояването на еврофондовете.  Цецка Цачева отбеляза, че има съвпадение на приоритетите на националните парламенти от ЮИЕ в тези нови прагматични форми на партньорство.

Председателите на парламентите от ПСЮИЕ приеха заключителна декларация, в която потвърдиха желанието си за разширяване на регионалното сътрудничество и създаване на работещи институционални механизми за реализирането на съвместни инициативи. Те се ангажираха да сформират работна група от представители на националните парламенти, която да разгледа  бъдещите форми на взаимодействие между които е и идеята на Турция за създаване на парламентарна асамблея на ПСЮИЕ. Обсъдени бяха и възможностите за укрепване на сътрудничеството с други регионални и международни организации и институции, както и мерки за преодоляване на ефектите от Световната икономическа криза в региона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини