Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Субсидията на партиите ще бъде намалена за 2010 г. с 15 процента, прие на първо четене парламентът
10/06/2010

Субсидията на партиите ще бъде намалена за 2010 г. с 15 процента, прие на първо четене парламентът

10 юни 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 10 юни 2010 г. на първо четене промени в Закона за политическите партии. Те предвиждат държавната субсидия за партиите и коалициите да бъде намалена с 15 на сто за тази година. Измененията подкрепиха 85 депутати, 12 се въздържаха и нямаше нито един глас против. Средствата, предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за субсидиране на политическите партии и коалиции, са 50,7 млн. лв. С предвидената мярка за ограничаване на този разход през 2010 г. се очаква икономия от 7,5 млн. лв. , тоест на партиите и коалициите през 2010 г. С тази еднократна мярка и политическите партии и коалиции солидарно с всички физически и юридически лица ще понесат тежестта на финансовата криза, мотивира се вносителят – Министерският съвет.

По-рано депутатите приеха декларация по Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането й по отношение на Световната организация по туризъм.

Да бъде открит Европейски политехнически университет в Перник решиха депутатите по предложение на Министерския съвет. Висшето училище ще бъде частно. Завършилите университета ще са със степен "бакалавър" , "магистър", както и ще могат да защитават докторска степен по реда и условията на Закона за висшето образование. Обучението ще е редовна форма, ще се преподава на български и на английски език. Предлаганите специалности са информатика, компютърни науки, комуникационна техника, архитектура, строителство и геодезия.

Парламентът прие да се отмени нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление. Това гласуваха народните представите при приемане на първо четене на промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Законопроектът е изготвен в изпълнение на решението на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, пише в мотивите на вносителя – Министерския съвет. По смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове  операциите по смесване на биогорива с горива от нефтен произход се определя като производство. В съответствие с изискванията на европейското законодателство за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията е допълнено определението за производство на енергийни продукти. За производство на енергийни продукти се счита и смесването на енергийни продукти с платен акциз в случаите, когато размерът на дължимия акциз за получения енергиен продукт е по-висок от сумата на вече платения акциз за двата продукта.

Със законопроекта се отменя срокът за реализиране на налични акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки. Във връзка с това се предлага и отмяна на условията за възстановяване на платен акциз за цигарите, които не са реализирани на пазара в законовоустановения срок. Като причина за промяната е посочено създаването на редица административни затруднения за митническата администрация, както и конфликти с представителите на бизнеса.

Парламентът прие на първо четене съставът на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ да бъде намален от седем на петима души. Това предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията. Предвижда се комисията да има председател, един заместник-председател и трима членове с еднакъв мандат от по 5 години. Към момента КЗК е с двама заместник-председатели и председателят й има 6-годишен мандат. В едномесечен срок от влизането в сила на измененията се предвижда Народното събрание да избере членовете на КЗК.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини