Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание избра Стоян Мавродиев за председател на Комисията за финансов надзор
16/06/2010

Народното събрание избра Стоян Мавродиев за председател на Комисията за финансов надзор

16 юни 2010 г.

На заседанието си на 16 юни 2010 г. Народното събрание избра депутата Стоян Мавродиев за председател на Комисията за финансов надзор.

Парламентът реши да бъде отложено за 2012 г. увеличението на добавката от пенсията, която е получавал пенсионерът за починалия съпруг /т.нар. вдовишка добавка/. С приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване народните представители регламентираха, че нейният размер през 2011 г. ще остане 20 на сто. От 1 януари до 31 декември 2012 г. вдовишката добавка ще бъде 25 на сто, а през 2013 – 30 на сто, реши Народното събрание.

До 31 декември 2010 г. работодателят ще плаща за първите три дни от болничните на своите служители 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Така НОИ ще поеме от четвъртия ден изплащането на болничните в размер на 80 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца.

Като част от антикризисните мерки на кабинета депутатите намалиха от 75 на не повече от 30 календарни дни срока, в който работникът ще получава обезщетение за временна нетрудоспособност, настъпила до 1 месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването. Предвижда се мярката да се прилага до края на тази година.

Промяната на предназначението на спортни обекти и съоръжения може да се прави само след писмено съгласие на министъра на физическото възпитание и спорта, реши парламентът, който гласува на второ четене на промени в Закона за физическото възпитание и спорта.

Ако в храните има ГМО над допустимата европейска норма, това да е изписано задължително на опаковката с главни букви и с контрастен на останалата част от текста цвят, като размерът трябва да е най-малко 25 процента от размера на опаковката, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Закона за храните.

Законът за екстрадицията и европейската заповед за арест да се прилага при получаване на сигнали чрез Шенгенската информационна система, решиха народните представители, които гласуваха на второ четене промени в закона.

Народното събрание прие на първо четене и изменения в Закона за българските лични документи. С тях се отменя забраната за напускане на страната на лица, които не изпълняват подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт, по силата на който са осъдени да платят парично задължение в големи размери към български физически и юридически лица или чуждестранни лица.

Парламентът прие доклада на подкомисията към комисията по правни въпроси за контрол на специалните разузнавателни средства /СРС/.В него е посочено, че исканията за СРС-та през 2009 г. са общо 10 019. Те са използвани за събиране на информация за 3462 души. Във връзка със съдебния процес са изработени 1234 веществени доказателствени средства, е посочено в доклада на подкомисията.

До 30 декември тази година лицата, получили лиценз за оценители от Агенцията за приватизация, трябва да бъдат вписани в регистъра на Камарата на независимите оценители, реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за независимите оценители.

Със 136 гласа "за" и 39 "против" Народното събрание отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за радиото и телевизията.

Парламентът ратифицира конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини