Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавния бюджет за 2010 г.
17/06/2010

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавния бюджет за 2010 г.

17 юни 2010 г.

На заседанието си на 17 юни 2010 г. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за държавния бюджет за 2010 г.

Ограничаване на разходите, намаляване на фискалния резерв до 4,3 млрд. лева и повече средства за здравеопазване, социални дейности и премии за тютюнопроизводителите предвижда актуализацията на бюджета за 2010 г. С промените в Закона за държавния бюджет за 2010 г. се предлага ограничаване с до 20 на сто на нелихвените разходи на държавни органи, министерства и ведомства, както и на разходите и трансфери/субсидии от централния бюджет. Измененията регламентират, че ръстът на икономиката в края на годината ще бъде 1 процент. Запазва се нивото на косвените и преки данъци.

С промените се предлага общата сума на разходите, трансферите и вноската в Европейския съюз да се увеличи с 254,8 млн.лв. Това общо увеличение на бюджетните кредити е резултат от увеличение на разходите с 474,8 млн. лв. и намаление на трансферите с 220 млн. лв. Трансферите за общините се намаляват с 20 процента за половин година или със 138,2 млн. лв.; за държавните висши училища - със 76,9 млн. лв.; на БАН - със 14,9 млн. лв. Заложено е увеличение на бюджетните кредити за НЗОК с 10 млн. лв.

Бюджетните кредити на резерва за непредвидени и неотложни разходи се завишават с 1 142,5 млн. лв. Предвидени са средства за разплащане на възникнали необезпечени задължения от предходни години в размер на около 660 млн.лв., за финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение - магистрали, пътни възли и др., са предвидени 180 млн. лв. 116 млн. лв. са за премии на тютюнопроизводителите. За социални дейности са планирани допълнителни 142 млн. лв., а за Национална компания "Железопътна инфраструктура" - 45 млн. лв.

Преди гласуването вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков отбеляза, че 16 държави от Европейския съюз вече са ревизирали бюджетите си, принудени от икономическата и финансовата криза. В това отношение не сме сами, посочи той. Симеон Дянков добави, че още при приемането на бюджета през декември е била предвидена ревизия около 15 юни.

В началото на пленарното заседание парламентът прекрати пълномощията на народния представител Стоян Мавродиев.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини