Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Обществени поръчки за услуги да се възлагат за срок до 5 години, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за обществените поръчки
24/06/2010

Обществени поръчки за услуги да се възлагат за срок до 5 години, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за обществените поръчки

24 юни 2010 г.

На заседанието си на 24 юни 2010 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки. Те предвиждат обществени поръчки за услуги да се възлагат за срок до 5 години. Досега срокът за възлагане на обществени поръчки за услуги беше до 4 години.

По изключение срокът може да бъде определен до 10 години при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансирането на инвестиционни проекти или на проекти и програми на Европейския съюз, реши парламентът. Народните представители приеха, че процедурите по закона няма да се прилагат за обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, възлагани на органи или структури на Организацията на Северноатлантическия договор /НАТО/.

Парламентът прие на първо четене и три от обсъдените четири проекта за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. С тях се въвежда правото на пръв купувач в полза на арендаторите и наемателите на земеделски земи по дългосрочни договори над четири години. При разпоредителни сделки със земи от държавния поземлен фонд, когато не се предвижда оценяването да се извършва на база данъчна оценка, оценките да се възлагат на независим оценител по договор срещу възнаграждение по реда на Закона за обществените поръчки, регламентират измененията. Предвижда се и възможност в едногодишен срок от влизането на промените в сила оценителите на земеделски земи да бъдат вписани в регистъра на Камарата на независимите оценители.

Обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд да се извършва само в случаите, когато, в резултат на проведените мероприятия, върху земите на бившите собственици са изградени обекти, които са общинска собственост, предлагат още измененията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК 2020

Избор на омбудсман

    Последни новини