Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Подобряването на детското и майчиното здраве изисква постоянно внимание, висока отговорност и ангажимент, заяви Цецка Цачева пред участниците в Шестата годишна среща на жените-председатели на парламенти
16/07/2010

Подобряването на детското и майчиното здраве изисква постоянно внимание, висока отговорност и ангажимент, заяви Цецка Цачева пред участниците в Шестата годишна среща на жените-председатели на парламенти

16 юли 2010 г.

Подобряването на детското и майчиното здраве е задача, изискваща постоянно внимание, висока отговорност и ангажимент, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева в изказването си пред участниците в Шестата годишна среща на жените-председатели на парламенти, която се провежда на 16 и 17 юли 2010 г. в Берн. Форумът, организиран от парламента на Швейцария и Интерпарламентарния съюз, обсъжда възможностите за подобряване на майчиното и детското здраве.

Председателят на българския парламент направи изказване на тема «Изграждане на националните здравни системи – как да осигурим всеобщ достъп и как да подобрим достъпа до услуги за жените и децата”. Цецка Цачева заяви, че изграждането и укрепването на националните здравни системи и особено тяхното взаимодействие с останалите сектори от социално-икономическия живот на всяка страна са от първостепенно значение за подобряване на здравето на децата и жените. Според нея за подобряването на детско и майчиното здраве ще допринесат усилията на най-високо политическо ниво и извършването на адекватни действия на национално, регионално и глобално равнище. Това е задача, изискваща постоянно внимание, висока отговорност и ангажимент, подчерта председателят на Народното събрание. По думите на Цецка Цачева особено важно в този процес е обмяната на добрите практики, изграждането на необходимия капацитет на националните здравни системи и активното междудържавно сътрудничество.

Достъпът до здравни услуги е сред ценностите с изключително значение за постигане на високо ниво на майчиното и детско здравеопазване и подобряване на здравето на децата и жените, посочи председателят на българския парламент. Цецка Цачева подчерта, че от съществено значение за осигуряване на всеобщ достъп до здравни услуги са мерките на държавата, насочени към повишаването на жизнения стандарт и политическата стабилност, увеличаването на доходите и намаляването на безработицата и другите социални рискове.

България е осигурила всеобщ достъп на децата до здравни услуги, през 2008 г. Националната здравноосигурителна каса е изразходвала 13 060 хил. лв. по програмите за майчино и детско здравеопазване, което съставлява 10.6% от разходите за извънболнична помощ, а само за имунизации на деца са били отделении 1 990.9 хил. лв., съобщи Цецка Цачева. Тя допълни, че бременните жени, дори и здравно неосигурените, имат достъп до наблюдение по време на бременността от общопрактикуващ лекар или директен достъп до специалист. Българката, независимо от местоживеене, социален статус и етнос, традиционно ражда в болнични заведения, в обстановка на квалифицирана медицинска помощ, подчерта Цецка Цачева.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че и в България съществува проблем с концентрацията на лечебни заведения и специалисти в по-големите населени места, което води до географска и териториална неравнопоставеност за населението от отдалечените и труднодостъпни населени места. За преодоляване на това са създадени мобилни практики, които предоставят помощта на място.

Както България, така и другите страни, трябва да продължат да работят за премахването на всички бариери, предизвикващи неравенства в достъпа до здравни услуги, особено на майките и децата, заяви Цецка Цачева. Тези усилия са необходими, тъй като редица показатели, които са залегнали и в Целите на хилядолетието все още не са постигнати, или темповете, с които са подобряват, са  недостатъчни, добави тя.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини