Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
През Третата си сесия 41-то народно събрание е приело 67 закона, 57 решения и една декларация и е използвало повече от 38 часа пленарно време за парламентарен контрол
02/08/2010

През Третата си сесия 41-то народно събрание е приело 67 закона, 57 решения и една декларация и е използвало повече от 38 часа пленарно време за парламентарен контрол

30 юли 2010 г.

През Третата си сесия 41-то народно събрание е приело 67 закона, 57 решения и една декларация, сочи справка, изготвена от дирекция „Законодателна дейност и европейско право”.

По време на сесията от 12 април до 29 юли 2010 г. в парламента са постъпили общо 93 законопроекта, като 29 са внесени от народни представители, а 64 – от Министерския съвет.

Беше приет изцяло нов Закон за развитието на академичния състав в Република България, както и промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за обществените поръчки, в Закона за потребителския кредит, в Закона за българското гражданство, в Закона за здравето, в Кодекса за социално осигуряване, в Кодекса на труда, в Закона за опазване на околната среда, в Закона за движението по пътищата и др.

През Третата сесия в 41-то Народно събрание са внесени 80 проекторешения, като 73 от тях са предложени от народни представители. В периода са постъпили 3 проекта за декларации. Парламентът прие Декларация по повод 20-годишнината от свикването на Великото народно събрание 1990 – 1991 г.

От конституирането си на 14 юли 2009 г. до 29 юли 2010 г. 41-то народно събрание е приело общо 178 закона, 185 решения и 4 декларации. Общо 300 са постъпилите в парламента законопроекти, като 116 от тях са внесени от народни представители, а 184 – от Министерския съвет. Отхвърлените от парламента законопроекти са 29, а оттеглените 25.

В 41-то Народно събрание са постъпили 238 проекторешения, като 219 от тях са внесени от народни представители, а 19 - от Министерския съвет. Внесени са били и 12 проекта на обръщения и декларации.

38 часа и 24 минути е използваното време за осъществяване на контролната функция на парламента през Третата сесия на 41-то народно събрание. В периода 12 април - 29 юли 2010 г. парламентарен контрол е провеждан в 13 пленарни заседания, като са използвани две форми – въпроси и питания, и изслушване.

Общо през сесията са зададени 396 въпроса и 62 питания. От тях с писмен отговор са 146 въпроса и 4 питания, а с устен – 250 въпроса и 58 питания. Отговорено е на 279 въпроса и на 35 питания, предстои да се отговори на 68 въпроса и 14 питания, а 13 въпроса и 2 питания са оттеглени.

По време на завършилата сесия от ПГ на ДПС са задали 16 въпроса и са отправили 3 питания, от ПГ на Коалиция за България – 209 въпроса и 28 питания, от ПГ на партия Атака – 47 въпроса и 8 питания. Депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ са задали 17 въпроса и са отправили 4 питания, от ПГ на Синята коалиция – 80 въпроса и 12 питания, независимите народни представители –  28 въпроса и 7 питания.

На най-много въпроси и питания през Третата сесия на 41-то народно събрание е отговорил вицепремиерът и министър на финансите – 38, следван от министъра на регионалното развитие и благоустройството – 35, министъра на здравеопазването - 32, министъра на икономиката, енергетиката и туризма – 30. Премиерът Бойко Борисов е отговорил на 13 въпроса и питания на народни представители, а вицепремиерът и министър на вътрешните работи – на 26.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини