Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Междинен доклад за усвояването на средствата от ЕС в България за 2010 г. беше обсъден на заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
01/09/2010

Междинен доклад за усвояването на средствата от ЕС в България за 2010 г. беше обсъден на заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

1 септември 2010 г.

Междинен доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2010 г. беше обсъден на редовното заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

На заседанието присъства председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и посланиците на Белгия и Испания Марк Михилсен и Хорхе Фуентес и представители на институции.

Председателят на парламента Цецка Цачева повдигна въпроса за необходимостта от специален закон за еврофондовете, който да обедини всички нормативни актове, свързани с тази материя.

Според междинния доклад разплатените средства по оперативните програми по цел "Сближаване" към 30 юни тази година са 561 995 868 евро. Общият бюджет за усвояване е около осем милиарда евро. Най-много са разплатените средства по ОП "Развитие на конкурентоспособност на българския бизнес" - 216 932 910 евро, която е и с най-голям бюджет - 1 162 215 552 евро. За сравнение към 30 юни миналата година са платени 80 131 286 евро, а към 31 декември същата година - 207 931 417 евро. Отчетеният темп на осезаемо нарастване на разплащанията - 7 процента за периода от 30 юни 2009 г. до 30 юни тази година, и на договарянията - над 34 на сто спрямо 2009 г., са мотиватор за ускоряване на усвояването на наличните ресурси, е един от изводите на комисията по европейските въпроси. Тя отчита и че са  подобрени комуникацията и сътрудничеството с Брюксел, което има и превантивен характер. Изградена е система за добра координация при управлението на средствата от ЕС чрез институционални, нормативни и адмнистративни мерки, отбелязва комисията. Според нея е необходимо да нараснат процентите на договаряния и разплащания, с акцент върху качеството на усвояването. Комисията препоръчва при изпълнението на програмите да се търси опростяване и ускоряване на процедурите, проектната подготовка, изпълнението на проекти и разплащанията по тях. Трябва да се повиши административният капацитет за качествени проекти и ефективното им изпълнение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини