Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители изслушаха доклада на министър-председателя Бойко Борисов за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС по време на председателството на Белгия
02/09/2010

Народните представители изслушаха доклада на министър-председателя Бойко Борисов за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС по време на председателството на Белгия

2 септември 2010 г.

Народното събрание изслуша на заседанието си на 2 септември 2010 г. редовния доклад на министър-председателя Бойко Борисов за участието на България в процеса на вземане на решение в Европейския съюз през първото полугодие на тази година и приоритетите на страната ни по време на Белгийското председателство на ЕС през втората половина на 2010 г. Енергетиката, земеделието и регионалната политика ще са приоритети за България по време на белгийското председателство на Европейския съюз /юли-декември 2010 г./. Това е посочено в доклада за участието на страната в процеса на вземане на решения в ЕС по време на председателството на Белгия.

В дебата за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 г. България ще отстоява позицията, че директните плащания са задължителен елемент, който трябва да бъде запазен, заяви премиерът. Страната ни разглежда извеждането на сигурността на енергийните доставки и развитието на новите технологии като основни елементи на новия план за действие за Европейската енергийна политика /2010-2020/. По отношение на регионалната политика приоритет за страната ще бъде инициативата за изготвяне на макрорегионална стратегия за региона на река Дунав като инструмент за реализиране на териториалното сближаване.

Ефективното усвояване на европейските фондове също ще е основен приоритет на страната. Налице е подобряване на усвояването по всички европейски програми, каза Бойко Борисов. По думите му към 31 юли 2009 г. реално изплатените суми по оперативни програми на бенефициентите са 94 млн. евро., а към 31 август 2010 г. тази сума е 627 млн. евро. По програмата за развитие на селските райони и рибарската програма вече са изплатени над 1 млрд. лева (532 млн. евро). Той говори и за причините за започналата процедура за свръхдефицит, образувана от Европейската комисия /ЕК/ срещу държавата. Борисов посочи, че правителството планира дефицитът да не е по-голям от 2,5 процента през 2011 г., 1,5 на сто през 2012 г. и 1 процент през 2013 г. Сред основните задачи до декември министър-председателят отбеляза преодоляването на последствията от икономическата и финансовата криза, прилагането на новите приоритети и цели от стратегията "Европа 2020".

По отношение на препоръките на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, правителството одобри график за неотложни мерки в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода август-декември 2010 г., посочи премиерът. Сред приоритетите Бойко Борисов отбеляза подготовката на нов Наказателен кодекс;  усъвършенстване на законодателството за противодействие на конфликта на интереси;  изменение на законодателството, свързано с отнемане на имуществото, придобито от незаконна дейност;  повишаване на професионалната подготовка на полицаи, прокурори и съдии.

Премиерът отчете, че в предишния шестмесечен период, при който ЕС беше председателстван от Испания, България има съгласувани по надлежния ред позиции по всички обсъждани позиции. България успешно защити националните си интереси в процеса на вземане на решения в ЕС; изпълняваше ангажиментите си от членството в ЕС по въвеждане и прилагане на европейското законодателство и осъществяваше конструктивен диалог и сътрудничество с ЕК, посочи Бойко Борисов.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков отговори на народните представители във връзка с излишъка на НЗОК от 2000 г. досега.

Парламентът избра Доброслав Димитров за председател на Комисията по външна политика и отбрана. Депутатите освободиха от поста досегашния й председател Живко Тодоров /ПГ на ПП ГЕРБ/.

За заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика беше избрана Светлана Ангелова /ПГ на ПП ГЕРБ/. В Комисията по здравеопазване на заместник-председателското място бе избрана Даниела Дариткова /ПГ на ПП ГЕРБ/. Парламентът освободи Светлана Ангелова като член на Комисията по бюджет и финанси и на нейното място избра Валентин Николов /ПГ на ПП ГЕРБ/.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини