Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие изменения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с които се разширяват нотариалните функции на българските консули в чужбина
08/09/2010

Парламентът прие изменения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с които се разширяват нотариалните функции на българските консули в чужбина

8 септември 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 8 септември 2010 г. на първо четене промени в обхвата на нотариалните функции, които българските консулски служители могат да извършват. Това стана с гласуването на изменения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. С предлаганата промяна изрично се предоставят на консулите правото за удостоверяване на съдържанието на частни документи, представени от чужди граждани, когато такива документи не подлежат на вписване, съставени са на български език и са предназначени да произведат действието си в България. Мотивите на Министерския съвет да внесе предложение за такава промяна са свързани с това, че настоящият законов текст позволява разнопосочни тълкувания.

Народните представители приеха на първо четене и законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Депутатите решиха да бъде въведено облагане на застрахователните премии. Това стана при приемането на първо четене на законопроект за данък върху застрахователните премии. Вносителите от Министерския съвет са мотивирали предложението си за въвеждане на новия данък с аргумента, че в условията на икономическа криза, водеща до намаляване на бюджетните приходи, е необходимо намирането на нови източници за увеличаване на тези приходи.

Управляващите са посочили, че в повечето от държави от Европейския съюз съществува подобно облагане, поради което застрахователите, осъществяващи  дейност в България, ще бъдат в съпоставимо положение спрямо останалите европейски застрахователи. В проекта се предлага облагане с данък от два процента на застрахователните премии по облагаеми договори от общото застраховане с изключение на презастраховането и ретроцесията, животозастраховането и договорите за застраховки на товари по време на международен превоз, когато началната или крайната точка на превоза е извън територията на страната. Няма да се облагат и договорите за застраховки на летателни апарати и плавателни съдове, както и премиите за гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на такива транспортни средства.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще е единният орган за управление на подземните богатства, приеха на първо четене депутатите. Промяната е в Закона за подземните богатства. Сега администрирането на процесите при подземните богатства се извършва от няколко отраслови ведомства и Министерство на околната среда и водите. С промените икономическото ведомство ще изготвя национална политика и стратегия въз основа на стратегията, приета от Министерския съвет. Така ще бъде изготвен проект на нов закон за подземните богатства, в който ще бъдат уредени по нов начин обществените отношения в тази сфера.

Депутатите приеха и промени в закона за чистотата на атмосферния въздух на първо четене. Те са внесени от МС и в тях се предвижда по-добър контрол върху използването на вещества, нарушаващи озоновия слой. Актуализират се и санкциите, предвидени в Закона.

Министърът на финансите ще бъде изслушан утре в парламента за това как са били изразходвани парите от резерва на Националната здравноосигурителна каса през последните десет години. Предложението за изслушването направиха депутати от ПГ на Синята коалиция.

Депутатите приеха Светлана Ангелова от ПГ на ПП ГЕРБ да попълни свободната квота на парламентарната група в Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини