Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Българският парламент се присъединява към инициативите на Интерпарламентарния съюз по повод Международния ден на демокрацията – 15 септември
14/09/2010

Българският парламент се присъединява към инициативите на Интерпарламентарния съюз по повод Международния ден на демокрацията – 15 септември

15 септември 2010 г.

На 15 септември 2010 г. Интерпарламентарният съюз и парламенти от целия свят отбелязват Международния ден на демокрацията. Датата е обявена за такава в края на 2007 г. от Общото събрание на ООН.

Основаният през далечната 1889 г. като асоциация на отделни парламентаристи Интерпарламентарен съюз днес има над 140 страни-членки, за които основополагащите идеи за мир, сигурност и междупарламентарен диалог представляват непреходни цели. През 2002 г. ИПС придобива статут на постоянен Наблюдател към ООН, а също и изключителното право да изпраща документи до Общото събрание на ООН. Датата 15 септември е избрана за Международен ден на демокрацията, защото на този ден през 1997 г. Интерпарламентарният съюз приема Универсалната декларация за демокрацията, която утвърждава принципите на демокрацията, елементите и упражняването на демократично управление, както и глобалността на демокрацията.

Темата на отбелязването на Международния ден на Демокрацията през 2010 г. е „Политическата отчетност: Засилване на връзките между парламентите и гражданите”.

Председателят на Народното събрание и ръководител на Делегацията на българския парламент в Интерпарламентарния съюз Цецка Цачева: Целите и мисията на организацията са ефективно средство за развитие на демокрацията и за диалог между законотворци от цял свят

Като председател на Народното събрание на Република България и ръководител на Постоянната делегация на НС в Интерпарламентарния съюз, бих искала с огромно удовлетворение да отбележа, че целите и мисията на тази организация, която съществува повече от столетие, допринасят за развитието на демокрацията и са ефективно средство за диалог и парламентарна дипломация между законотворци от цял свят.

Участието на Българския парламент в Интерпарламентарния съюз е особена чест и доказателство за възхода на демократичното представителство у нас. Без съмнение парламентът и до днес продължава да бъде покровител на демократичните ценности, въплъщавайки принципите на представителството, прозрачността, достъпността, отчетността и ефективността.

Тазгодишният надслов, под който ще преминат честванията на Международния ден на демокрацията, е „Политическата отчетност: Засилване на връзките между парламентите и гражданите”.

Основните принципи в работата на 41-то Народно събрание са прозрачността, улеснената комуникация с гражданите и оптималност на работния процес. В тази връзка ние предприехме редица дейности и инициативи, използвайки технологичните нововъведения за постигане на пълна прозрачност върху дейността на парламента, така че всеки български гражданин да има възможност да се запознае в дълбочина с работния процес по законодателството.

Сред предприетите стъпки по посока по-голяма прозрачност и демократизация в политиката са:

Излъчване на заседанията на Народното събрание в реално време в Интернет. Предстоящо въвеждане на онлайн излъчвания и на работата на комисиите;

Публикуване на пълните стенограми от пленарните заседания и заседанията на комисиите в интернет-страницата на парламента;

Публикуване на пълните стенограми от парламентарния контрол, упражняван върху членовете на МС;

Въвеждане на редовни посетителски групи от млади хора – ученици и студенти за запознаване с работата на парламента;

Дни на отворените врати за граждани.

Вратите са винаги отворени за вас – нашите граждани. Убедена съм, че конструктивният диалог, съвместните инициативи и прозрачността на действията ще продължат и занапред да гарантират демократичността на парламентарния процес в България.

Заместник-ръководителят на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз Моника Панайотова: Гражданите са основният източник на демокрацията, както и нейната движеща сила

Като заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз, бих искала да честитя на българските граждани 15 септември – Международен ден на демокрацията, поставяйки акцент върху важността на тясната и изключително активна връзка между гражданите и нас, народните представители в парламентите на 140-те страни-членки на Интерпарламентарния съюз.

Защо Международен ден на демокрацията?:

Защото демокрацията и свободата са ценности, имащи своето съдържание. Те не са даденост и е необходимо ежедневно да се борим за тяхното запазване, да използваме безценното си право да избираме, да променяме, да мислим свободно, да изразяваме мнение, да създаваме и вярваме в бъдещето.

Защото гражданите са основният източник на демокрацията, както и нейната движеща сила. Колкото по-близо бъдат парламентаристите до гражданите, толкова по-балансирана и успешна ще бъде тяхната дейност. Подкрепата за знаещите, можещите, способните и инициативните, осигурява двигател на демокрацията и развитието на страната.

Тук е моментът да спомена за демократичния ресурс, който ни предоставя Лисабонският договор с правото на т. нар. „Гражданска европейска инициатива /ЕГИ/”, която ще допринесе за намаляване на дефицита на демокрация в Европейския съюз чрез засилване на интереса и ангажираността на нас, европейските граждани, към дневния ред на Съюза. Минималният брой държави-членки, от които произхождат гласовете в подкрепа на дадена ЕГИ е 1/3 от 27-те. За България необходимият брой подписи е 13 500. Минималната възраст за участие се равнява на необходимата възраст за участие в избори за ЕП. Вече всеки гражданин, стига да събере достатъчно съмишленици в ЕС, има право да отправи покана към Европейската комисия да направи предложение по въпрос от компетенциите на съюза.

Ето защо си заслужават усилията да съхраняваме и развиваме демокрацията ежедневно!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини