Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие обобщения годишен доклад за прилагането на Закона и за дейността на съдилищата през 2009 г.
16/09/2010

Народното събрание прие обобщения годишен доклад за прилагането на Закона и за дейността на съдилищата през 2009 г.

17 септември 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 17 септември 2010 г. обобщения годишен доклад за прилагането на Закона и за дейността на съдилищата през 2009 г. Като препоръка в него се посочва, че при обучението на магистратите особено внимание трябва да се обърне на наказателните съдии от окръжните съдилища заради по-ниското качество на техните съдебни актове, отчетено в доклада. Парламентът препоръчва да продължат усилията за качествено правораздаване в разумни срокове, като се вземат всички възможни вътрешноорганизационни мерки, за да се намали натовареността на съдиите и неравномерното разпределение на делата по съдилища. В доклада е констатирано, че е увеличена натовареността на окръжните и най-вече на районите съдилища, че има устойчивост при натоварването на апелативните съдилища и известен спад на натовареността на военните съдилища. Това трябва да се отчете от ВСС при разпределяне на свободните щатове и от изпълнителната власт при решаване на проблема с натовареността.

Да отпадне регистрационният режим за създаване на оптики и да се замени с уведомителен, предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в закона за здравето. Лицата, които регистрират оптики, трябва само да уведомят съответната регионална здравна инспекция. Тя на свой ред ще е единственият орган, който осъществява държавната политика на територията на всяка област, гласуваха депутатите. Новата структурата ще обединява второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването - регионалните инспекции за опазване на общественото здраве и регионалните центрове за здравеопазване. Така според вносителя - Министерския съвет, ще се премахнат дублиращите функции и звена на досегашните структури, ще бъде съкратен персонал, което на свой ред ще спести на бюджета пари за издръжка. Целта е и подобряване ефективността на административното обслужване на гражданите и юридическите лица чрез облекчаване на процедурите и по-голяма прозрачност.

Урежда се статутът на професията "лекарски асистент", както и правомощията на министъра на здравеопазването, свързани с планиране и провеждане на обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Ще бъде създаден единен регистър на медицинските специалности и в него ще се отразява в пълнота и динамика информация за всички медицински специалности в страната. Нигяр Джафер от ДПС възрази, че съсловните организации също поддържат такива регистри, но оцени като положителна стъпка трансформирането на досегашните фелдшери в лекарски асистенти. С измененията се въвежда възможността за подаване на заявления и документи или на определена информация по електронен път, както и условията граждани от трети страни, придобили там медицински специалности, да упражняват професията си у нас.

Парламентът отложи гласуването на промените в Закона за народната просвета, свързани със задължителната предучилищна подготовка на петгодишните.

Народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на дългогодишния президент на КНСБ проф. д-р Желязко Христов. Ще го запомним с неизчерпаемата му енергия, която посвети на социалния диалог в името на достойния живот на българските граждани, заяви от парламентарната трибуна председателят на Народното събрание Цецка Цачева.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини