Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Създава се комисия за предотвратяване на конфликт на интереси, приеха на първо четене народните представители
17/09/2010

Създава се комисия за предотвратяване на конфликт на интереси, приеха на първо четене народните представители

17 септември 2010 г.

Нова постоянно действаща комисия се предвижда да следи прилагането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Това прие на първо четене Народното събрание на заседанието си на 17 септември 2010 г. при обсъждането на промени в закона. Комисията ще се състои от петима членове, които ще бъдат избирани с мандат от пет години. Те ще установяват конфликт на интереси по подаден сигнал, по своя инициатива или по искане на заемащ публична длъжност, след като той представи необходимата информация и документи. Комисията ще води регистър на получените сигнали. Новият регулатор ще може да налага административни наказания, предвижда законопроектът.

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за частните съдебни изпълнители. Според измененията, за получаването на писмени справки и сведения, за копия от документи за длъжника, ще се заплащат дължимите държавни и местни такси. Така ще се преустанови необоснованото предоставяне за сметка на данъкоплатците на безплатни услуги на длъжниците, които не изпълняват в срок задълженията си, предвиждат вносителите на законопроекта. Активна дисциплинарна дейност отчитат ВСС и инспектората към него за  2009 г.  - приключените дисциплинарни производства на ВСС са 83, докато през 2008 г. са били 28, а през 2007 г. - 13. Това показва докладът  на ВСС и инспектората за миналата година, който беше приет днес от парламента. В доклада на ВСС се припомня образуваното от прокуратурата през юни 2009 г. съдебно производство за изясняване дали Красимир Георгиев, известен като Красьо Черния,  е осъществявал търговия с влияние в органите на съдебната власт. Тогава беше създадена временна комисия, която излезе със становище, че двама от членовете на ВСС са нарушили правилата на кодекса за етично поведение и поиска оставките им, се припомня в доклада. След проверка на комисията по професионална етика е установено, че неправомерни  контакти под формата на срещи и телефонни разговори са осъществили 18 магистрати, като за това нарушение срещу тях са образувани дисциплинарни производства, а четирима от назначените ръководители сами са подали оставка. В специален раздел от доклада се представя дейността на инспектората към ВСС. През 2009 г. в инспектората са постъпили  1949 сигнала. От тях са останали неприключени 137, по които се извършва предварително проучване. Със становища е отговорено на 1466 сигнала, а 146 са изпратени на съответните компетентни органи.

Централизираните конкурси за длъжността "младши експерт" и за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни увреждания ще се състоят само след оценка и анализ на необходимостта от човешки ресурси в администрациите. Това прие парламентът с гласуваните на второ четене промени в Закона за държавния служител. Според действащите сега разпоредби, такива конкурси се правят най-малко един път годишно. В мотивите за измененията се посочва, че до момента са организирани четири централизирани конкурса за младши експерти и само 15 на сто от успешно издържалите кандидати са наети на работа в държавната администрация, или 180 наети от 1188 успешно издържали. С приетите поправки на директора на Института по публична администрация се възлага изготвянето на обобщения годишен план за обучение на служителите в администрацията. Контролът по изпълнението на закона ще изпълнява Министерският съвет, специализираната контролна дейност ще бъде поверена на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", като издаването на наказателните постановления е в компетентността на изпълнителния директор и на директорите на териториалните дирекции на агенцията.

Парламентът ратифицира спогодбата между правителството на България и правителството на Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини