Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите приеха процедурите за избирането на новия омбудсман
29/09/2010

Депутатите приеха процедурите за избирането на новия омбудсман

29 септември 2010 г.

С тайно гласуване в рамките на един час депутатите ще изберат новия омбудсман, след като през април приключи мандатът на Гиньо Ганев. Това приеха депутатите след гласуване на процедурните правила за организирането на тайния вот. Засега ПГ на ПП ГЕРБ и ПГ на ДПС обявиха свои кандидатури. Това са Константин Пенчев, предлаган от ПГ на ПП ГЕРБ, и Сабрие Сапунджиева, номинирана от ПГ на ДПС. Избран ще бъде този кандидат, който събере гласовете на повече от половината от гласувалите депутати. Ще се гласува с бяла бюлетина с имената на кандидатите по азбучен ред. Парламентът избра и състава на 11-членната комисия, която ще отговаря за тайния вот. Неин председател ще е Юлиана Колева /ПГ на ПП ГЕРБ/. В комисията ще влязат по двама представители от всяка парламентарна група и един независим депутат.

Забранява се използването на знак и означение на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, както и на  наименованието на земеделски продукт или храна, които не са вписани в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер. Това предвиждат приетите на второ четене от парламента промени в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Забраната важи и когато вече вписани в регистъра  конкретни земеделски продукти не съответстват на вписаната спецификация или не са обект на контрол. При нарушаване на регламента от юридическо лице или едноличен търговец  се налага имуществена санкция  от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение -   санкцията е от 10 000 до 20 000 лв. Организациите на производители трябва писмено да уведомяват Разплащателната агенция за всяка операция по изтегляне на пресни плодове и зеленчуци от пазара в тридневен срок преди нейното извършване. Уведомлението съдържа вида, количеството и класа на качество на изтегляните пресни плодове и зеленчуци, тяхното предназначение и мястото, на което се осъществява изтеглянето от пазара.  Продуктите трябва да бъдат реализирани чрез безплатно разпределяне за благотворителни организации, училища, детски градини или лечебни заведения. Признатите организации на производители, които не са представили и не изпълняват операционна програма, са длъжни ежегодно да подават в Разплащателната агенция информация за стойността на търгуваната през годината продукция в срок до 31 март на следващата календарна година. Кравето мляко се изкупува от изкупвачи - физически или юридически лица, търговци по смисъла на Търговския закон, чиито обекти са регистрирани по реда Закона за храните и са одобрени от министъра на земеделието, приеха депутатите.

Преди почивката парламентът ратифицира  и подписаната през 2008 г. спогодба между държавите от Европейския съюз и държавите-партньори за изпълнението на Оперативната програма за междурегионалното сътрудничество "ИНТЕРРЕГ IVС". Тя е за сътрудничество между регионалните и местните власти и други публичноправни организации на територията на ЕС, Норвегия и Швейцария. С ратификацията  се осигурява участието на България  в проекти по "ИНТЕРРЕГ IVC".

Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии /СВУБИТ/ - София, се преобразува в университет, реши парламентът. Така ще се постигне по-пълно съответствие с разширения предмет на дейност на висшето учебно заведение и по-високото качество на преподаването и изследователска дейност, се посочва в мотивите на Министерския съвет. Предложението е изготвено по искане на академичното ръководство на висшето училище и въз основа на положително оценени проекти от Националната агенция за оценяване и акредитация, включващи и откриване на обучение по специалности от професионално направление "Информатика и компютърни науки". Обучението ще се провежда в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" и в образователна и научна степен "доктор".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини