Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът извади търговски дружества от така наречения забранителен списък за приватизация с приетите на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол
26/01/2011

Парламентът извади търговски дружества от така наречения забранителен списък за приватизация с приетите на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносителят – Министерският съвет, добавя обаче в него други предприятия. Списъкът включва търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях. Мотивът на правителството е да бъде освободен повече приватизационен ресурс в изпълнение на антикризисните мерки. Предложенията са на министрите, които упражняват правата на собственост в търговските дружества. От т.нар. забранителен списък отпадат "Техноекспортстрой" - ЕАД, София, с цел гарантиране в максимална степен на българския интерес при реализирането на нефтопровода "Бургас-Александруполис"; както и три търговски дружества - "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Кюстендил, "Картография" - ЕООД, София, и "ЦЕСИ Инвест" - ЕООД, София. В същото време се включват Кюстендилска вода" - ЕООД, Кюстендил, и "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Пазарджик. "Държавна лаборатория - Българска роза" - ЕООД, София, и "ВМТ Орбита" - АД, София също се изваждат от списъка. В него се прибавя Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина" - ЕАД - София. От "Коалиция за България" оспориха изваждането на дружествата от списъка.

Парламентът отхвърли приетото на първо четене предложение да отпадне ограничението за откриване на повече от четири аптеки на територията на страната от един търговец. Това стана при окончателното гласуване на второ четене на промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Така остана сега действащия текст, в който е посочено, че право да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти има физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава-членка на ЕС, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт. На територията на България един търговец може да открие не повече от четири аптеки. Отпадането на ограничението беше предложено от Министерския съвет и е свързано с ангажименти, поети от страната ни и произтичащи от членството ни в Европейския съюз. Депутатите отхвърлиха и друго ограничение, въведено на първо четене - търговията на дребно с лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание да се извършва само от медицински специалисти. Парламентът осъвремени списъка с растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Зад тези химични вещества, описани в списъка, се крие така наречената дизайнерска дрога, посочи Дариткова по отношение на новите имена записани в него.

Валери Апостолов и Цветан Цветков бяха избрани от парламента за заместник-председатели на Сметната палата. Те положиха клетва пред Народното събрание. Съобразно закона председателят на одитния орган предлага заместниците си. Цветан Цветков е бил финансов ревизор в Министерството на финансите. Работил е и в Агенцията за Държавен вътрешен финансов контрол. Валери Апостолов има стаж в Районното управление "Социално осигуряване" в Кърджали - като ревизор, директор и главен директор. От 2005 година досега е бил член на Сметната палата.

С едноминутно мълчание в памет на жертвите на атентата на летище "Домодедово" започна пленарната седмица на парламента.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини