Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Започна шестата сесия на 41-то Народно събрание. Първото за годината пленарно заседание на парламента започна с декларации от името на парламентарните групи
04/05/2011

Започна шестата сесия на 41-то Народно събрание. Пленарно заседание на парламента започна с декларации от името на парламентарните групи.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, с които се транспонират разпоредбите на европейски директиви и регламенти. Когато продукт представлява сериозен риск, органите за надзор на пазара ще предписват на потребителя да спре използването му, а на производителя, вносителя или търговеца - да изземе продукта. В случаите, когато рискът не може да бъде отстранен технически, ще се разпорежда унищожаване на продукта. Редът за прилагане на тези мерки ще се определя с наредба на Министерския съвет за условията и реда за извършване на надзор на пазара. Промените предвиждат още изискването за унищожаване да не важи за строителните продукти, защото несъответствието на строителен продукт с изискваната за конкретна употреба техническа спецификация не означава, че той не е годен за друга употреба. С измененията се конкретизират националните технически условия за употребата на строителните продукти, за които няма хармонизирани технически спецификации. Промените предвиждат възможност прегледи и проверки по време на експлоатация на транспортируемо оборудване под налягане да се извършват от нотифицирани органи. Със законопроекта се цели също националното законодателство да се приведе в съответствие с изискванията на директивата за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. С посочената директива се разширява обхватът на засегнатите продуктови групи. Промените в закона регламентират, че продукт, свързан с енергопотреблението е всяка стока, пусната на пазара и/или в действие, която при употребата си оказва въздействие върху потреблението на енергия. В това число се включват и части, предназначени за монтиране в продукти, свързани с енергопотреблението, екологичното представяне на които може да се оцени самостоятелно.

Народният представител от ДПС Христо Бисеров поема ротационното председателство на постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства /СРС/ и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение. Това съобщи пред депутатите председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Подкомисията, която е от пет члена, се ръководи на ротационен принцип на две сесии от представителите на парламентарните групи. До сега нейни ротационни председатели са били Веселин Методиев от Синята коалиция и Явор Нотев от "Атака".

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за насърчаване на заетостта.

Народните представители се предвижда да продължат дебатите по промените в Закона за пътищата (на второ четене). Второто гласуване на изменения в Закона за гражданската регистрация също е част от програмата за седмицата.

Депутатите гласуваха като първа и втора точка в четвъртък да бъдат приети процедурни правила за избор на членове националната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и самия избор на трима членове, включително председател. Гласуването ще бъде тайно. В програмата е и първото четене на промени в Закона за железопътния транспорт и в Закона за Министерството на вътрешните работи. Очаква се и второто четене на изменения на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Европейското развитие на България не би могло да се осъществи без тази политическа крачка - подкрепата за пакта "Евро плюс", заяви премиерът Бойко Борисов, който дойде в парламента да представи позицията на кабинета по пакта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини