Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Представителите на парламента в комисията за конфликт на интереси ще са от ПГ на ПП ГЕРБ, ПГ на партия Атака и ПГ ДПС
12/05/2011

Парламентът чрез таен вот реши кандидатите на ПГ на ПП ГЕРБ, ПГ на партия Атака и ПГ на ДПС да бъдат членовете от квотата на Народното събрание в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. За Филип Златанов, предложен от ПГ на ПП ГЕРБ, от общо 209 депутати са гласували 143-ма. Той ще е и председател на комисията. Номинацията на ПГ на партия Атака Катя Станева е събрала110 гласа, а на ПГ на ДПС – Сабрие Сапунджиева -105. Най-малко гласове е получил кандидатът на ПГ на Синята коалиция Антония Романова – 24. За предложената от левицата Лидия Руменова са гласували 53 народни избраници. В 19 от бюлетини не е поставен знак "хикс", а в 6 - в плика е имало две или повече бюлетини с различно съдържание или са били празни. Една бюлетина е била за повече от трима кандидати. По закон свои представители в комисията трябва да излъчат и президентът и Министерският съвет.

Парламентът прие на второ четене промени в Административнопроцесуалния кодекс. Депутатите записаха, че когато решението на първоинстанционния съд бъде отменено повторно, ВАС не връща делото за ново разглеждане, а го решава по същество. Когато основанието за отмяна налага това, ВАС - след като отмени решението, насрочва делото в открито съдебно заседание, и ако е необходимо, събира нови доказателства. Индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отказите за издаването им могат да се обжалват пред районния съд, решиха депутатите. Изключение правят само отказите, издадени от министъра на земеделието и храните.

Военнополицейските формирования ще контролират спазването на обществения ред и военната дисциплина от военнослужещите. Това предвижда приетият на първо четене от парламента правителствен законопроект за военната полиция. Две структури влизат в състава на военната полиция - служба "Военна полиция" към министъра на отбраната и военнополицейски формирования , организирани в роти, взводове и отделения. Военната полиция е част от въоръжените сили и осъществява охранителна дейност за предотвратяване, пресичане и защита от противозаконни посегателства на лица, обекти, имущество, въоръжение, техника и мероприятия. Сред задачите е и контрол върху използването на военни превозни средства, спазването на установения пропускателен режим при влизане и излизане от охранявани обекти на Министерството на отбраната. Глоба от 50 лв. ще се налага на всеки, който без уважителни причини не се яви в служба "Военна полиция", след като е бил редовно призован, а при повторно неявяване - санкцията е 100 лв.

Между 100 до 300 лв. ще се глобява за неизпълнение на писмено разпореждане на орган на служба "Военна полиция", направено в кръга на нейните правомощия. Противозаконно възпрепятстване на орган на служба "Военна полиция" да изпълнява правомощията си, се санкционира от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, записаха депутатите. Проектът предвижда служба "Военна полиция" да изгражда и поддържа информационни регистри за събиране, обработване, систематизиране и съхраняване на данни. Допуска се лични данни да се обработват единствено с цел опазване на реда и сигурността в МО, като не се иска съгласието на физическото лице. Те се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване или в изпълнение на съдебен акт.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК 2020

Избор на омбудсман

    Последни новини