Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в Изборния кодекс
13/05/2011

Парламентът прие срок на уседналост от 6 месеца с приетия на първо четене законопроект за промени в Изборния кодекс. Той е внесен от председателя на Комисията по правни въпроси Искра Фидосова /ПГ на ПП ГЕРБ/ и група депутати. Законопроектът предвижда срокът на „уседналост” по отношение на активното и пасивно избирателно право, както и в останалите норми на закона, където има такова изискване, да стане 6 месеца. Приет беше и законопроектът на Любен Корнезов от ПГ на Коалиция за България, част от който предвижда аналогични промени.

С приетите законопроекти се уреждат последиците от Решение № 4 на Конституционния съд на Република България от 4 май 2011 г. и по-специално това, че съдържащото се в Изборния кодекс изискване съответното лице да е живяло в населеното място, респективно в държава-членка на Европейския съюз, не е противоконституционно, когато това не надхвърля срок от 6 месеца.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини