Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация
08/06/2011

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. Предлаганите от правителството промени са свързани с хармонизиране на българското законодателство с европейското и въвеждат рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 26 февруари 2009 г. С него се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес.

Министърът на вътрешните работи ще определя по-благоприятни размери на отпуската на служители, които работят при специфични условия и рискове за живота и здравето и в случай, че те не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Тази възможност записа парламентът в приетите на второ четене промени в закона за МВР. Предвидено е на държавните служители да се изплащат и допълнителни възнаграждения, ако изпълняват специфични служебни дейности. Премията не е част от еднократното обезщетение, което се дължи в случаите на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или за телесна повреда при изпълнение на служебните задължения.

Имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. ще бъде налагана на ж.п. превозвачи, ако не се съобразят с техническите изисквания за достъп на лица с увреждания, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт. Ако превозвачът откаже информация на пътник или даде непълна такава за пътувания, за които предлага договор за превоз, ще бъде наказан с глоба в размер от 2000 до 5000 лв. В такъв размер е и санкцията, която ще бъде налагана на управител на ж.п.инфраструктура за необезпечаване на личната сигурност на пътниците на гарите. За неизплащане на обезщетение при закъснение, ако стойността на билета не е възстановена, превозвачът ще бъде глобяван между 2000 и 5000 лв. За всяко ж.п.превозно средство, преди то да влезе в експлоатация, ще бъде определяно лице, което да отговаря за поддръжката му, гласува Народното събрание. Тази функция може да бъде изпълнявана от железопътните превозвачи, управителите на ж.п. инфраструктурата или ползвателите на превозните средства. Те ще бъдат вписвани в регистъра на превозните средства. С промените се прецизира и уредбата за инфраструктурните такси. Те ще зависят от размера на разходите, произтекли директно от извършване на влаковата услуга. Таксите следва да покриват преките разходи за поддържане на мрежата в експлоатационна годност. Депутатите задължиха министъра на транспорта да предлага на правителството десетгодишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура. Служителите на Национална компания "Железопътна инфраструктура", настанени под наем в жилища на БДЖ, ще могат да ги закупуват по правилника за реда за упражняване правата на държавата. Поправката ще бъде записана в закона за държавната собственост. Същото важи и с обратен знак - работници на БДЖ, под наем в жилища на НКЖИ, също могат да ги купят по определения ред. Това право запазват и служители, които имат най-малко 10 години стаж в системата, но са сменили работодателя си при определени условия, разписани в Кодекса на труда или са излезли в пенсия.

Въвежда се задочното производство като факултативно основание за отказ да се изпълни Европейска заповед за арест, издадена за изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Тази промяна гласуваха народните представители при приемане на първо четене на промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Предвидени са и редица изключения, при които въпреки проведеното задочно производство издадената европейска заповед следва да бъде изпълнена от компетентните органи на изпълняващата държава. Със законопроекта се създават и задължения за компетентните органи на издаващата държава за предоставяне на копие от съдебното решение по искане на лицето преди неговото предаване в случаите, когато то не е било официално уведомено за наказателното производство и не му е било връчено съдебното решение; за съдебен контрол върху мерките за неотклонение и задължение за ново разглеждане на делото незабавно след предаването на лицето. Предвидени са и промени във формуляра за Европейската заповед за арест. В законопроекта се предвиждат разпоредби, уреждащи служебното издаване на документи за самоличност на екстрадируеми лица по искане на Върховната касационна прокуратура. С приемането на промените в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест страната ни ще отговори на ангажиментите, произтичащи във връзка с членството й в Европейския съюз, са записали в мотивите към проекта вносителите от Министерския съвет.

Парламентът отхвърли предложението на "Атака" Волен Сидеров да стане член на парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Промяната се наложи заради напускането преди две седмици на трима народни представители от парламентарната група на "Атака" - Валентин Николов, който беше в тази комисия, Кирил Гумнеров и Огнян Пейчев. За предложението Сидеров да стане член на комисията и съответно ротационен председател бяха 9 народни представители, 93 депутати бяха против, а 43 се въздържаха при гласуването. Депутатите отхвърлиха още две предложения на "Атака" - Петър Хлебаров да стане член на комисията по регионална политика, а Борислав Стоянов на комисията по околната среда и водите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини