Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Глоба от 2000 до 6000 лева за унищожаване или повреда на културна ценност, освен ако деянието не е престъпление, реши парламентът с приетите на второ четене ромени в Закона за културното наследство
01/07/2011

Глоба от 2000 до 6000 лева за унищожаване или повреда на културна ценност, освен ако деянието не е престъпление, реши парламентът с приетите на второ четене  ромени в Закона за културното наследство. За еднолични търговци и юридически лица санкцията е между 5000 и 15 000 лв. Длъжностно лице, което допусне предмет да бъде унищожен или повреден, ще трябва да плати между 800 и 2000 лв . Депутатите записаха между 7000 и 15 000 лв. глоба, ако нарушението е извършено със специални технически средства или земекопна техника, а имуществената санкция определиха в размер от 7000 до 20 000 лв. За строителни дейности в археологически обекти, без теренни археологически проучвания, ще се налага глоба от 12 000 до 25 000 лв. Собствениците и ползвателите на поземлени имоти, в които се намират археологични обекти, при необходимост се задължават да осигурят достъп на държавните органи и на лицата, получили разрешение за теренно проучване. Изискването е собственикът на имота да бъде уведомяван най-малко 7 дни преди началото на дейността и получава обезщетение за времето, в което се извършват разкопките и проучванията. Издирени археологически обекти подлежат на деклариране и предоставяне на статут на културни ценности, според приети текстове. Разпространението и използването на изображения на културни ценности за лични нужди е свободно, за търговска цел - след договор с директора на музея или собственика на находката.

При нарушение физическите лица ще платят глоба от 5000 до 15 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - между 20 000 и 50 000 лв. Според измененията движимите културни ценности, заведени във фондовете на музеите до влизане в сила на закона, подлежат на връщане, само при доказване на собственост и влязло в сила съдебно решение. Ако движими културни предмети са собственост на Българската православна църква или други вероизповедания, могат да бъдат направени техни копия, реплики и предмети за търговия, съгласно каноните на съответното вероизповедание, предвиди парламентът.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини