Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Финансовите инспекции в областта на обществените поръчки да се извършват на основата на утвърден годишен план и оценка на риска, предвиждат промени в Закона за държавната финансова инспекция
06/07/2011

Финансовите инспекции в областта на обществените поръчки да се извършват на основата на утвърден годишен план и оценка на риска, предвиждат промени в Закона за държавната финансова инспекция. Измененията, внесени от Министерския съвет, бяха приети на първо четене от парламента. В момента инспекционната дейност на агенцията "Държавна финансова инспекция" не е планова. Финансовите инспекции се извършват основно по инициатива на външни за агенцията лица и органи, които определят и предметния обхват на инспекциите /молби, жалби, сигнали и искания на държавни органи, физически и юридически лица, по постановления на прокуратурата, по искания на Агенцията по обществени поръчки, Сметната палата и други/. Така при определянето на обектите за контрол не се извършва анализ на рискови фактори за определяне на най-нуждаещия се от контрол обект, се посочва в мотивите на вносителя. Затова се предлага смяна на модела на последващ контрол в областта на обществените поръчки чрез въвеждането на системен контрол на базата на оценка на риска. Систематичният подход предполага периодичност на финансовите инспекции на основата на утвърден годишен план, а конкретните възложители на обществени поръчки, подлежащи на контрол през съответната година, ще се определят след анализ на информация за дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки и оценка на рискови фактори. Промените ще изискват и увеличаване на капацитета на АДФИ за извършване на планови финансови инспекции и на проверки по сигнал.

Ползвателите на сгради в режим на етажна собственост нямат правото да участват в определянето на разходите, които са неотложни за поддържането или възстановяването на общите части в сградата. Това приеха депутатите, които гласуваха на второ четене част от промените в Закона за управление на етажната собственост. Измененията обхващат регламентирането на задълженията и правата на ползвателите на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост. Ползвателите нямат право на глас, когато Общото събрание на сградата решава за извършване на полезни разходи, както и за определяне на размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт. Според промените ползвателите имат правото да използват общите части на сградата според тяхното предназначение. Ползвателите могат да участват в управлението на етажната собственост, без да могат да участват в определянето на размера на вноската във фонда "Ремонт и обновяване". Ползвателите нямат правото да участват, когато Общото събрание на сградата приема решения за отдаване под наем или действия за учредяване правото на надстрояване в общите части. Ползвателите не могат да участват в решенията за дейности във връзка с топлоснабдяването, водоснабдяването. Предвижда се възможността собствениците да договорят с ползвателя той да има право да участва при заседанията на Общото събрание, когато се гласуват решения за дейностите, които законът не допуска. Очаква се парламентът да продължи утре със законопроекта за промени.

Парламентарната проектопрограма предвижда тази седмица депутатите да обсъдят на първо четене законопроекта за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, предвижда процедура по отнемане на имущество без влязла в сила присъда, когато гражданин не може да докаже доходите си. Предвижда се допустим праг на разминаване между приходи и имущество, който се равнява на 450 минимални работни заплати (или 96 000 лева). Очаква се утре парламентът да започне работа с второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. На второ четене се предвижда да бъдат обсъдени и промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Депутатите се очаква да дебатират на второ четене промени в Закона за българските лични документи, внесени от Христо Бисеров (ДПС). На второ четене се очаква да бъдат гласувани промени в Закона за пътищата, както и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. На първо четене се предвижда дебат по изменения на Валутния закон. Промените са свързани с контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Европейската общност. Три законопроекта за промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол се очаква да обсъдят депутатите през тази седмица. Два от тях са внесени от депутати от "Коалиция за България", а третият е на правителството.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини