Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с Европейския омбудсман Никифорос Диамандурос
18/07/2011

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с Европейския омбудсман Никифорос Диамандурос. Парламентът винаги е поддържал много добър диалог с Омбудсмана на Република България, подчерта на срещата Цецка Цачева. Тази институция се оказа изключително необходима и важна за развитието на демократичните процеси в страната ни, допълни председателят на Народното събрание.

В качеството ми на Европейски омбудсман аз поддържам изключително добри контакти с българската институция още от началото на нейното създаване, заяви Никифорос Диамандурос. Те ми дават основание да твърдя, че тя много бързо се превърна във важна част от европейската система. Много високо ценя работата на българския омбудсман и можете да разчитате на моята подкрепа за утвърждаване на неговия авторитет.

По време на разговора бе подчертано, че естеството на жалбите на българските жалбоподатели и на гражданите в останалите европейски държави е много сходно. Голяма част от жалбите се отнасят до административни проблеми. По думите на Никифорос Диамандурос Лисабонският договор и Европейската харта за човешките права, с които са обвързани европейските страни, дават много големи нови възможности за успешни административни реформи.

Никифорос Диамандурос подари на председателя на Народното събрание Цецка Цачева своя отчетен доклад на български език и подчерта, че той се издава на 23 европейски езика.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини