Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът улесни контрола върху новите наркотични вещества като т.нар. дизайнерска дрога
27/07/2011

С наредба на Министерския съвет, а не със закон ще се уреждат списъците с наркотични вещества, което ще позволи по-бързото поставяне под контрол на нови наркотици. Това прие парламентът на второ четене с промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Депутатите записаха, че с наредба, приета от МС, ще се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията им се съдържат в специални списъци. По този начин т.нар. дизайнерски дроги, от които постоянно се появяват нови разновидности, по-лесно ще влизат в тези списъци и по-лесно ще се контролират.

Парламентът разреши на правителството да сключи заемно споразумение за първи програмен заем с Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/ за реформи в железопътния сектор. Предвижда се програмата за развитие на жп сектора да бъде подпомогната от Световната банка с три заема за периода 2011-2013 г., всеки от които е 80 млн. евро или общо 240 млн. евро. Първият транш /80 млн. евро/ е за погасяване на просрочените задължения към доставчици, на заеми и забавени задължения на Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ и ремонт на локомотиви и вагони. Инструментът, чрез който ще се реализира финансовата помощ от Световната банка, е държавен заем за структурно финансиране.

Депутатите дадоха "зелена светлина" за подписване и на гаранционно споразумение по заемното споразумение между НКЖИ и Световната банка. Целта е да се подкрепи проекта за подобряване на характеристиките на системите чрез закупуване на механизация за поддръжка на железния път и съоръжения за енергетиката. Министерството на транспорта от своя страна ще координира изпълнението на цялостната програма за реформи в железниците. Предвижда се заемът за стабилизиране на НКЖИ да е 70 млн. евро и да бъде обслужван от компанията, като дружеството ще го покрива със собствени приходи, както и от субсидиите от бюджета.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини