Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът възложи на Сметната палата да провери държавната субсидия за независимите депутати
02/09/2011

Парламентът прие с единодушие решение да се възложи на Сметната палата да извърши одит за законосъобразността на определянето и отпускането на допълнителната бюджетна субсидия от партиите, към които независимите народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали принадлежност. Срокът на проверката ще е до 30 октомври. Одиторите ще проверяват как Министерството на финансите е определяло и разпределяло субсидията в периода от 5 юли 2009 г. до 30 юни 2011 година. Депутатите задължиха Сметната палата да предостави на парламента докладите за извършените одити на политическите партии за 2010 г. Предложението за приемането на това решение направиха от Синята коалиция, като под искането са се подписали 57 народни представители от почти всички парламентарни групи, посочи при представянето му Иван Иванов от ПГ на Синята коалиция. По него редакционни предложения, свързани със задачата и със срока на проверката, направи Менда Стоянова от ПГ на ПП ГЕРБ.

Пренасянето на парични средства на стойност над 25 000 лв. или тяхната равностойност във валута през държавната граница на България за друга държава-членка на Европейския съюз или за страна извън Общността подлежи на деклариране пред митническите органи. Това предвиждат промени във Валутния закон, приети на първо четене от парламента. В законопроекта се запазва правото на всеки гражданин да пренася през границата неограничен размер парични средства. Предвижда се също пред митническите органи да се декларират и пренасяните благородни метали и скъпоценни камъни, както и изделията от тях. Това ще става по ред, установен от министъра на финансите. В мотивите на правителството се посочва, че сега действащият Валутен закон е от 1999 г. и след приемането на България в ЕС остава неуреден въпросът как се извършва вътреобщностен валутен контрол при условие, че на вътрешните граници митническият контрол е премахнат.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини