Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи своя Междинен доклад за усвояването на средствата от ЕС
14/09/2011

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи своя Междинен доклад за усвояването на средствата от ЕС. В заседанието на комисията участваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, посланиците на държавите-членки на Тройното председателство на ЕС – Полша, Дания и Кипър, както и представители на изпълнителната власт.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза при откриването на заседанието, че чрез редовните доклади на комисията се е очертала положителната практика на последователен контрол от страна на парламента върху процесите, свързани с управлението на европейските стредства в България. Тя посочи, че комисията води и засилен диалог по всички важни теми от европейския дневен ред с представителите на гражданското общество чрез Съвета за обществени консултации. Убедена съм, че установената традиция на двоен демократичен контрол върху европейските средства – от страна на парламента и гражданския сектор, подпомага изпълнителната власт и спомага в работата на държавните институции да има повече прозрачност и отчетност, каза председателят на парламента. Цецка Цачева изрази надеждата си, че засиленият диалог ще продължи, за да бъде формулирана визията за развитие на страната през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Председателят на  Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Моника Панайотова представи междинния доклад, който обхваща 21 програми, финансирани с европейски средства. В него се прави преглед на постигнатия напредък за периода януари – юни 2011 г. и  на проблемните области в изпълнението на Оперативните програми и другите инструменти с европейско финансиране, както и се насочва вниманието към препоръките на КЕВКЕФ за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Моника Панайотова отбеляза, че има два пъти ръст в усвояването на европейските средства през първата половина на тази година и добро изпълнение на самите прогнози, което показва способност за планиране от страна на управляващите органи и възможност за гъвкавост. Вече можем да говорим за стабилност и надеждност на системите за управление и контрол, посочи тя. По думите й все още административният капацитет се запазва като един от основните проблеми при усвояване на средствата, но трябва да се отбележи напредъкът по отношение на укрепване на капацитета на Управляващите органи и бенефициентите.

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев отбеляза, че голяма част от оперативните програми могат да се похвалят към момента с изключително нисък процент на грешки – по-нисък от средноевропейския, което показва добре работеща система и на национално ниво, и на ниво управляващ орган. По думите му това означава, че всички участници в процеса, не само институциите на държавната власт, но и бенефициантите от различни категории, все по-добре се справят с подготовката и управлението на процесите. Министър Дончев посочи, че до голяма степен финансирането по всички финансови инструменти е следвало нуждите, които страната има и тези, които ще се появят след една, две или три години.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини