Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Глоба за работещите без трудов договор предвиждат промени в Кодекса на труда
24/11/2011

Глоба за работещите, които нямат сключен трудов договор, предвиждат промени в Кодекса на труда, приети на първо четене от парламента. Който предоставя работната си сила без сключен трудов договор, се наказва с глоба в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход за съответната дейност, е записано в проектоизмененията.

Платената глоба ще се превежда във фондовете на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Предвидената и в момента санкция за работодателите, наели хора без договор, е между 1500 и 15 000 лв.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини