Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Делагация на Комисията по публична администрация и регионално развитие на Камарата на депутатите на парламента на Чешката република е на посещение в България
30/11/2011

Заместник-председателят на Народното събрание Анастас Анастасов се срещна с делегация на Комисията по публична администрация и регионално развитие на Камарата на депутатите на парламента на Чешката република, водена от председателя на комисията Станислав Полчак. Чешките парламентаристи бяха приветствани и в пленарната зала.

На разговора заместник-председателят на Народното събрание Анастас Анастасов благодари за подкрепата на Чехия за присъединяването на България към Шенгенското пространство. Той подчерта значението на парламентарните контакти, особено на ниво комисии, за развитие и задълбочаване на двустранните отношения. Заместник-председателят на парламента отбеляза, че България може да стане център на чешките интереси на Балканите в редица области. Г-н Анастасов изрази благодарността на нашата страна за отношението към българите в Чехия и за подкрепата на инициативите на техните организации.

Председателят на Комисията по публична администрация и регионално развитие на комисията на Камарата на депутатите на парламента на Чешката република Станислав Полчак потвърди категоричната подкрепа на Чехия за членството на България в Шенген. Той посочи, че България е една от най-важните страни за Чехия с оглед търговско-икономическите контакти. По думите на Станислав Полчак във връзка с разпределението на европейските средства за периода след 2014 г. двете страни могат да имат сходни позиции.

Делегацията на Комисията по публична администрация и регионално развитие на Камарата на депутатите на парламента се срещна и с парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление.

Председателят на Комисията Любен Татарски подчерта, че опитът на Чехия при усвояването и управлението на европейските средства е особено ценен. Той посочи, че целта пред България е да удвои усвоените средства от Европа.  През 2012 г. се планира приходите от европейските програми да бъдат в размер от 2,0 – 2,5 млрд. евро. Любен Татарски изрази опасенията си относно икономическата нестабилност в ЕС,  вероятното изменение в европейските програми, както и в приоритетите на Европейската комисия и Европейския съюз за следващия програмен период.

Станислав Полчак посочи, че Чехия е усвоила всички отпуснати средства по европейските проекти, но някои от тях обаче са били прекратени. Той отбеляза, че в чешкото законодателство фигурират специални точки за злоупотреба с европейски средства, по-строги нива на наказание в сравнение с някои страни от ЕС.

На срещата бяха обсъдени възможностите за трансгранично сътрудничество и взаимопомощ в областта на екологията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини