Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Дискусия за ролята на парламента за гарантиране правата на децата и подкрепата за уязвимите деца и семейства се проведе в Народното събрание
01/03/2012

Дискусия за ролята на парламента за гарантиране правата на децата и подкрепата за уязвимите деца и семейства се проведе в Народното събрание. Инициативата е на Комисията по труда и социалната политика, Комисията по здравеопазването, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и на представителството на УНИЦЕФ в България.

При откриването на дискусията председателят на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Огнян Стоичков поздрави участниците от името на председателя на Народното събрание Цецка Цачева. В поздравителен адрес до тях тя посочва, че българският парламент за трети път тази година е домакин на широки обществени обсъждания, посветени на грижата за българските деца. Предмет на задълбочени дискусии, в които са се чули широк кръг от мнения и гледни точки на експерти и на представители на гражданското общество, са били проектът на Закон за детето и проектът на Закон за предучилищното и училищното образование.

„В широкия диапазон от теми и проблеми, свързани с грижата за детето, ще откроя само ключовите и иновативни моменти, които обуславят провеждането на активни и ангажирани политики. Това са – създаване на условия за намаляване на детската бедност посредством безусловна и решителна подкрепа на семейството, гарантиране на качествено образование и здравеопазване. Намаляването на бедността сред децата е ключов приоритет в Програмата Европа 2020 и важен момент в Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на тази стратегия”, посочва Цецка Цачева.

Заместник-регионалният директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и страните от ОНД Кирси Мади отбеляза при откриването на форума, че парламентаристите имат правомощията и отговорностите да подобрят живота на децата. Тя  подчерта, че парламентите могат повече да включват децата при изковаването на политиките в тази област. Според Кирси Мади бедността вече не е проблем само на бедните държави.

Обръщение към участниците във форума направи и представителят на УНИЦЕФ България Таня Радочай.

Сред обсъдените теми бяха ролята на парламента и междупарламентарното сътрудничество в подкрепа на политиката за правата на децата, необходимостта от законодателни промени за реализиране на политиките и програмите за децата и семейството.

В обсъждането участваха депутати, представители на министерствата на труда и социалната политика,  на здравеопазването и на образованието, младежта и науката, представители на УНИЦЕФ България, представители на неправителствени и граждански организации.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини