Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Интернет доставчиците ще спират достъпа до сайтове, на които се организират хазартни игри без лиценз
15/03/2012

Държавната комисия по хазарта ще поддържа списък на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз за това. Това реши парламентът, който прие на второ четене Закона за хазарта. Списъкът ще бъде публикуван на страницата на комисията. Интернет доставчиците ще са длъжни да спрат достъпа до тези сайтове след разпореждане на съда. Решенията на Държавната комисия по хазарта за определяне на интернет страници, на които се извършват онлайн залагания, за които нямат лиценз, ще се публикуват на сайта на комисията в деня на издаването им. Ако в тридневен срок нарушението не бъде преустановено, комисията ще подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници. Интернет доставчиците ще са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуването на разпореждането на съда на сайта на комисията. Всяка хазартна игра и дейност по този закон на територията на България може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, решиха депутатите. За издаване на лицензи и удостоверения с вписани промени, за разглеждане на документи по подадени искания, както и за извършване на други административни услуги се събират държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.

Игралните зали и казината не могат да отстоят на по-малко от 300 метра от училища. Изключения са предвидени, ако са в хотели с четири или с пет звезди. В казината и в залите няма да се допускат лица под 18-годишна възраст, както и униформени, ако не са на служба. Отвън ще остават и въоръжени, с изключение на тези на служба в момента, която изисква носене на оръжие, както и пияни и дрогирани лица. Парламентът разреши на игралните зали и на пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби да работят денонощно. Печалби до 000 лв. ще могат да бъдат издължавани в брой, а ако размерът е по-голям - превеждани по банков път. Депутатите одобриха и списък от разрешени у нас хазартни игри – лотария, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, както и игралните автомати и игрите в казино. Комисията по хазарта утвърждава типа и модела игрално оборудване, записаха още народните представители. Според приетите текстове най-малко 50 на сто от общата стойност на всички билети от тиражите на традиционната лотария ще бъдат разпределяни между участниците под формата на парични и/или предметни печалби. Същото важи и за постъпленията от тото, бинго и кено. Талоните за участие в бинго са ценни книжа, издавани от държавата. В игрална зала трябва да има не по-малко от 50 места в градове с над 500 000 жители, не по-малко от 30 – в селища с жители между 50 000 до 500 000 души и не по-малко от 15 - в населени места с до 50 000 жители. Депутатите записаха минимална площ за монтиране и експлоатация на игрален автомат от 2 кв. м.

Народното събрание забрани пряката реклама на хазартни игри, както и изпращането на непотърсени търговски съобщения. Допуска се само обявяване на наименованията на игрите, на регистрираната търговска марка на организатора, както и на резултатите от игрите и спечелилите печалби и тегленията на тиражите. Според записаното определение в закона пряка реклама на хазартни игри е "разпространявана във всякаква форма и с всякакви средства информация, която директно приканва потребителите да участват в хазартни игри, включително като създава впечатление, че с участието в играта ще могат да разрешат лични или финансови проблеми или ще постигнат финансово благополучие или приканва гражданите да участват в играта с обещания за големи печалби". За нарушение комисията за хазарта може да отнеме издадения лиценз за срок между три и шест месеца.

Парламентът регламентира хазартните онлайн игри. Те трябва да се управляват от централна компютърна система, техническите и функционалните характеристики на която да се утвърждават от Държавната комисия по хазарта. Интернет страницата, чрез която се организират хазартни игри, трябва задължително да съдържа информация на български език за данните на организатора по неговата търговска регистрация, издадения от комисията лиценз, правилата на хазартната игра, начините за приемане на залози, за формиране и изплащане на печалби, размерите на залозите и на съответните печалби, данни за кореспонденция. Организаторът на хазартните игри от разстояние трябва да осигурява на контролните органи на комисията по хазарта, на Националната агенция за приходите и на МВР епрекъснат дистанционен достъп до контролния локален сървър, разположен на територията на България. Парламентът записа глоба от 20 000 до 50 000 лева за организиране на хазартни игри без лиценз. Санкциите нарастват, когато постъпленията от неразрешената хазартна игра надхвърлят 1 000 000 лева и 5 000 000 лева. С имуществена санкция от 2000 до 5000 лева ще се наказва организатор на хазартни игри с игрални автомати, който постави наименование, различно от "Игрална зала за хазартни игри".

Големият плюс на новия Закон за хазарта е, че ще подобри възможностите нашите деца да играят спортове, а не да влизат в игрални домове от малки, коментира в пленарната зала министърът на финансите Симеон Дянков след приемането на Закона за хазарта. За първи път с новата регулация в българската хазна ще влязат пари, които ще бъдат харчени за развитието на детско-юношески спортове, отбеляза Дянков. Той посочи, че се увеличава отстоянието на игралните зали и казината от училищата и висшите учебни заведения. Със закона ще стане възможно да "излязат" от жилищните квартали голяма част от казината и игралните домове и нашите деца да не се пристрастяват към хазарта от ранна възраст, коментира Симеон Дянков. Той подчерта, че за първи път се регулира и онлайн хазарта и допълни, че това също цели младото поколение да не се пристрастява и да няма пряк достъп до хазартни игри.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини