Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание беше домакин на 38-то заседание на Комитета по култура, образование и социални въпроси на Парламентарната асамблея Черноморското икономическо сътрудничество
21/03/2012

Народното събрание беше домакин на 38-то заседание на Комитета по култура, образование и социални въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. Основен акцент на дискусиите бе темата за закрилата на децата в държавите-членки на Асамблеята.

Очевидно е назряло времето за възприемане на една нова философия за детето, която стои в основата на съвременната държавна политика,  отбеляза ръководителят на българската делегация в ПАЧИС Димитър Атанасов. Народният представител подчерта, че детето трябва да бъде правен субект, а не пасивен обект на грижите на държавата и обществото. Развитието на децата и защитата на техните права е приоритет, изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо внимание и максимална координация на политиките на всички нива, посочи той. От българска страна беше представен новият законопроект за закрила на детето, както и законовите рамки, които страната ни е приела през последните години.

При откриването на форума председателят на Комитета Жала Алиева отправи приветствие към участниците и заяви, че целта на заседанието е да се потърсят решения за това децата да получават по-добро образование, да растат в семейна среда, да се забрани детският труд /до 16-годишна възраст/, както и да се противодейства на насилието над децата в семейството.

По време на 38-то заседание на Комитета по култура, образование и социални въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество бяха отправени предложения за бъдещи споразумения във връзка с лечението на деца, болни от диабет, таласемия хемофилия и други.

В заседанието участваха представители на 12-те страни-членки – Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна, наблюдатели и гости, представители на Държавната агенция за закрила на детето, както и на неправителствени организации от България и чужбина.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини