Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки
30/03/2012

Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки, над които се прилагат съответни процедури по възлагане. Депутатите приеха на второ четене текстове от промените в Закона за обществените поръчки.

Процедурите по закона ще се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки за строителство – равни или по-високи от 264 000 лв. без ДДС, а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – равни или по-високи от 1 650 000 лв. без ДДС. Досега поръчките за строителство в страната, за които се прилагаха процедурите по закона, трябваше да са равни или по-високи от 240 000 лева, а извън страната – равни или по-високи от 1 500 000 лв. без ДДС.

Процедурите по закона ще се прилагат задължително за обществени поръчки за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - равни или по-високи от 132 000 лв. Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по ЗОП и условията и реда за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана при поръчки на стойност без ДДС за строителство – под 60 000 лв., за доставки или услуги – под 20 000 лв., и за конкурс за проект – под 66 000 лв., реши още парламентът. Това обаче не се отнася за обществени поръчки в областта на отбранатаи сигурността.

С измененията в закона се въвеждат и изискванията на европейски директиви за обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността, например доставка на военно и специално оборудване, поръчките за строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги. Праговете, над които задължително ще се прилага редът, определен в закона, са за поръчки за строителство, равни или по-високи от 4 млн. лв. без ДДС, и за доставки, услуги и конкурс за проект, равни или по-високи от 400 хил. лв. без ДДС. С промените се допълват условията, при които определени поръчки могат да бъдат запазени изключително за участие на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини