Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Азербайджан разчита с подкрепата на България да бъде по-добре познат в Европейския съюз
14/05/2012

Под знака на засиления диалог на най-високо политическо ниво в Баку започна официалното посещение на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Визитата е своеобразно продължение на посещението на българския министър-председател в Азербайджан в края на месец април т.г. Програмата на българските парламентаристи започна със среща с президента Илхам Алиев. В разговора, който значително надхвърли предварително определеното протоколно време, бе отправено ясно и категорично послание – България и Азербайджан имат подчертан интерес от развитието на дългосрочно и взаимноизгодно партньорство в най-широк кръг от области. Сред тях приоритетно място заемат енергетиката, инвестициите, туризмът, търговията, строителството, селското стопанство. Изключително съм удовлетворен, че набелязаните приоритетни цели и прагматичният и конструктивен диалог, който преди по-малко от месец осъществих с вашия премиер, сега намира парламентарна подкрепа. С тези думи се обърна азербайджанският държавен глава към българските парламентаристи. Азербайджан е в нов етап на стратегическо партньорство с ЕС, формулираме нови цели и преследваме изпълнението на дългосрочни и стратегически решения, заяви президентът Илхам Алиев. И отправи ключовото послание – чрез България ние искаме да бъдем по-добре познати в Евросъюза. На свой ред председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза, че двете страни са изправени пред предизвикателството да намерят пресечната точка на прагматични и взаимноизгодни интереси. А те са в сферата на строителството и инфраструктурата, където български фирми могат незабавно да се включат като изпълнители и подизпълнители в мащабната инфраструктурна програма на Азербайджан, която е на стойност 9 млрд. долара и предвижда изграждане на железопътна и пътна инфраструктура, жилищно строителство, строителство на офис и бизнес-сгради и ново пристанище в Баку. От българска страна бе поставен акцент върху развитието на сътрудничеството в областта на туризма, където страната ни предлага уникални възможности за морски, планински и балнеоложки туризъм с капацитет за целегодишно приемане на чуждестранни туристи. В тази връзка силно приветстваме интерес от страна на Азербайджан за осъществяване на чартърни полети до България, отбеляза Цецка Цачева. Двете страни напълно споделят разбирането, че е необходимо активно да развиват възможностите за съвместни инвестиции. Нееднократно бе споделено, че особено перспективно направление е енергетиката – например в областта на газификацията и газоразпределението, изграждането на газова инфраструктура, дистрибуцията на нефтопродукти на българския и регионалния пазар. Президентът на Азербайджан заяви пред българската делегация, че на фона ускорено разиваващите се отношения между двете държави страната му е готова да достави необходимите на България количества газ.

Ролята на парламентите за изпълнение на стратегическите задачи, които си поставят България и Азербайджан бе централна тема по време на разговорите между българската делегация и азербайджанските парламентаристи. Обсъдени бяха възможности за конкретни инициативи на групите за приятелство и парламентарните комисии в двете законодателни институции. Със задоволство бе констатирано, че между двете страни е изградена добра договорно-правна база, която отваря възможности за сътрудничество в много области. Сред темите на срещата бе партньорството в рамките на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, в областта на образованието и науката, както и в сферата на социалната сигурност. Към председателя на Милли Межлиса на Азербайджанската република Октай Асадов бе отправена покана да посети България начело на официална делегация.

Баку и София следват интензивна програма на двустранен диалог. През юни т.г. на посещение в България ще бъде министърът на културата и туризма на Азербайджан. Предстои и заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. През месец юни българският парламент ще бъде домакин на представителна експозиция, посветена на 20 години от установяването на дипломатически отношения между България и Азербайджан.

В Баку българските парламентаристи разговаряха и с министъра на външните работи Елмар  Мамадяров. Делегацията посети Бакинския славянски университет и се запозна с дейността на Центъра за български език и култура и на Факултета по българска филология.

В състава на българската делегация са председателят на Групата за приятелство България – Азербайджан Ремзи Осман, заместник-председателят на групата Стоян Гюзелев и членовете на групата за приятелство Атанас Мерджанов и Йордан Бакалов.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини