Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарни експерти от постоянните комисии на Народното събрание бяха на информационно посещение в Европейската комисия в Брюксел
01/06/2012

Парламентарни експерти от постоянните комисии на Народното събрание бяха на информационно посещение в Европейската комисия в Брюксел от 31 май до 1 юни 2012 г. Обучението беше по инициатива на председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Моника Панайотова и се осъществи с подкрепата на представителството на Европейската комисия в България.

Парламентарните експерти са се запознали отблизо с дейността на Европейската комисия и взаимодействието й с националните парламенти след влизането в сила на договора от Лисабон. Основната цел на посещението е да се засили капацитетът на служителите от парламентарните комисии за работа по Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС чрез практическото им запознаване с новите прерогативи на националните парламенти и по-тясното сътрудничество с ЕК във връзка с провеждането на проверките за спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност на проектите на законодателни актове на ЕК.

В рамките на посещението са били включени и срещи с български експерти, работещи в службите на ЕК – Генералния секретариат, Правната служба на ЕК, Генерална дирекция „Регионално развитие” и в кабинета на българския еврокомисар, отговарящ за Международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева.

Обсъдени са били теми, свързани с процеса на вземане на решения в ЕС, прилагане правото на ЕС и процедурите при нарушение на правото на ЕС. Представители на Правната служба на ЕК са запознали парламентарните служители с ролята на Правната служба като гарант за качеството на законодателството на ЕС. По-доброто регулиране, оценките на въздействие на законодателството, осигуряването на прозрачност и достъп до документи, както и новата Европейска гражданска инициатива са били представени от служители на Генералния секретариат на ЕК.

По време на визитата е бил поставен акцент върху отношенията между ЕК и националните парламенти след влизането в сила на договора от Лисабон – процедурите по субсидиарност и засиления политически диалог с националните парламенти. Представителите на Генералния секретариат на ЕК са отбелязали активната позиция на българския парламент и получените в рамките на политическия диалог над 20 становища по европейски проектоактове, както и две мотивирани становища по субсидиарност. Като пример за засилената роля на националните парламенти те са посочили и първия вдигнат „жълт” картон след Лисабон - по Предложението за регламент относно упражняване на правото да се предприемат колективни действия във връзка със свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини