Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България през 2011 г.
06/06/2012

Парламентът прие доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България през 2011 г. В документа е записано, че през 2011 г. са постигнати реални резултати в изграждането на способности и поддържането им в необходимата готовност. Отчетени се дейности по създаването на маневрени боеспособни формирования за участие в многонационални съвместни операции, за подобряване качеството на бойната подготовка и за повишаване на оперативната съвместимост. Усилията са били насочени към поддържане на постигнатите стандарти от декларираните формирования и изпълнение на задачите по трансформацията за достигане на необходимите способности, са записали вносителите. В доклада са очертани основните направления за формулиране и прилагане на отбранителната политика на страната през 2012 г. Усилията са фокусирани върху достигането на пълна оперативна готовност на структурите на интегрираното оперативно ниво; реформи във формированията на тактическо ниво; подготовка на батальонни бойни групи и тяхното сертифициране и прилагане на Стратегия за трансформиране на приноса за участието ни в операцията на НАТО в Афганистан до 2014 г. Ограниченият бюджет ще повлияе на сроковете и графика на изпълнение, но няма да подмени целите, задачите и приоритетите в отбранителната политика, смятат от Министерството на отбраната.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини