Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът промени сроковете, в които се извършва процедурата за избор на председатели на ВКС и на ВАС и на главния прокурор
07/06/2012

Парламентът промени сроковете, в които се извършва процедурата за избор на председатели на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и на главния прокурор. Депутатите гласуваха промени в Закона за съдебната власт. Процедурата се открива не по-рано от шест месеца и не по-късно от три месеца преди изтичане на мандата. По сегашния закон тя се откриваше не по-рано от два месеца и не по-късно от един месец преди изтичане на мандата. Кандидатите за председател на ВКС, на ВАС и за главен прокурор ще представят концепция за работата си като административни ръководители.

Приета беше процедурата за избор на членове на ВСС и на Инспектората към ВСС от парламента и от органите на съдебната власт. Членовете на ВСС ще се избират не по-късно от един месец преди изтичането на мандата. Кандидатите за членове на ВСС ще трябва да представят декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си. Парламентът прие изборът за членове на Висшия съдебен съвет да се извърши до 28 септември 2012 г. Решено беше още до 30-месеца от влизане в сила на закона да се създадат правила за пряк избор на членове на ВСС от квота на съдебната власт чрез гласуване по електронен път. Прието беше още членовете на ВСС, чиито мандат изтича, да бъдат назначавани на длъжност съдия, прокурор или следовател с една степен по-висока от заеманата преди избора. Решено беше мандатът във ВСС да се приема като магистратски стаж.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини