Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри международната конференция „Образованието и заетостта на младежите в контекста на стратегия „Европа 2020”
08/06/2012

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри международната конференция „Образованието и заетостта на младежите в контекста на стратегия „Европа 2020”. Организатори на форума са Икономическият и социален съвет на Република България, Европейският икономически и социален комитет, Министерството на труда и социалната политика и представителството на Европейската комисия в България.

Председателят на парламента открои образованието и заетостта на младите хора като най-съществените и дискутирани теми в България, предмет на задълбочен анализ сред политиците. Цецка Цачева посочи, че в условията на динамично променяща се социална среда ключова роля е доброто образование на младите като гаранция за тяхната реализация на пазара на труда.

Според председателя на парламента Европа спешно се нуждае от прагматични и работещи решения относно образованието и заетостта. На днешния форум представителите на държавите членки на Европейския съюз ще имат възможност да обменят мнения за добрите национални практики, които да бъдат въведени в страните, отбеляза Цецка Цачева. Тя припомни, че вчера парламентът е приел на първо четене нов Закон за предучилищното и училищното образование, който разглежда по нов начин образователната система.

„Ролята на университетите за обучението и реализацията на младите хора”, „Политики и мерки за предотвратяване на ранното отпадане от училище” и „Подкрепа на растежа и заетостта – дневен ред за модернизирането на системите на висше образование в Европа” са темите, обсъждани на форума.

В конференцията участват повече от 40 членове на Европейския икономически и социален комитет от 25 държави-членки на ЕС, депутати, представители на българското правителство, представители на български висши учебни заведения и на българските учители, неправителствени организации, учени, експерти.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини