Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът гласува на второто четене на промени в Закона за горите по предложение на Десислава Танева от ПГ на ПП ГЕРБ
13/06/2012

Правото на строеж на лифтове, ски-писти, стълбове за тях, влекове и съоръжения за спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите преместваеми сезонни покрития и други леки второстепенни постройки, се учредява след търг. Това реши парламентът с гласуваните на второ четене промени в Закона за горите. Решението за обявяване на търг е на Министерския съвет /за горски територии - публична държавна собственост/, на министъра на земеделието /за територии - частна държавна собственост/; или на кмета на общината, след решение на общинския съвет – за горски територии – общинска собственост. Началната цена не може да бъде по-ниска от тази за учредяване право на строеж. Народното събрание прие, когато обектите са функционално свързани, търгът да се провежда едновременно за всички като комплекс от съоръжения. Допуска се обектите да могат да се изграждат и чрез публично-частно партньорство при условия и по ред, определени със закона.

Хората могат свободно да карат велосипеди и да яздят в горските територии, ако няма някакви ограничения, предвидени в закона. Спортните мотори и АТВ-та ще могат да се карат по специално обозначени горски пътища и трасета.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини