Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
До две години кметовете ще трябва да осигурят площадки за разделно събирани отпадъци в населените места с над 10 000 жители, предвижда законопроект
14/06/2012

Кметовете ще отговарят за осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, включително едрогабаритни и опасни отпадъци, във всички населени места с повече от 10 000 жители на територията на общината. Това реши парламентът, който прие на второ четене текстове от законопроекта за управление на отпадъците. Предвижда се площадките да се изградят в срок от две години от влизането на закона в сила.

Парламентът отмени отчасти пълната забрана върху прилагането на метода "хидравлично разкъсване" при проучване и добив на газ и нефт с 92 гласа "за", 12 - "против" и шестима "въздържали се". Пълната забрана бе наложена с решение на Народното събрание на 18 януари. Предложението бе прието с гласовете на ПГ на ПП ГЕРБ, ПГ на ДПС, ПГ на Синята коалиция и на двама независими депутати. От ПГ на Партия Атака бяха "против", а от ПГ на Коалиция за България имаше и "против", и "въздържали се". Временната парламентарна комисия за проучване на добрите практики в тази област предлага забраната да се прилага за технологията на хидравличен разрив или всяка технология с друго наименование, която представлява едновременно нагнетяване на смес от течности, химични добавки и механични и/или органични пълнители при сондажи за извличане на нефт или природен газ, водеща до образуване на нови или разширяване на съществуващи пукнатини в нефто-генериращи скални формации. Част от ограниченията се оказват сериозно препятствие пред вече започнали процедури по проучване и добив на конвенционален нефт и газ, е сред мотивите за промените.

Според цитирани данни на икономическото министерство /МИЕТ/ преди налагане на забраната /2010-2011 г./ са предоставени над 110 концесии и отделно над 150 разрешения. Реалните приходи за миналата година от концесионно възнаграждение надвишават близо 50 на сто прогнозните и достигат над 63 млн. лв. След влизане в сила на ограниченията в началото на тази година в МИЕТ са получени становища от компании, в които се посочва, че някои от текстовете са неясни и възпрепятстват както добива на газ по конвенционален начин, така и нагнетяването на количества газ в хранилището в Чирен. Проектът предвижда и удължаване с още три месеца на работата на временната комисия.

Преди това Народното събрание ратифицира Изменението на Заемното споразумение /втори проект за улесняване на търговията и транспорта/ между България и Международната банка за възстановяване и развитие. Срокът на проекта и на крайната дата за теглене на средства по заема се удължава до края на 2013 г. / т.е. с 18 месеца/. Не се предвижда промяна на финансовите условия и параметри по заема.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини