Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Националните парламенти не трябва да догонват, а да моделират дебата по глобалните екологични проблеми, заяви Цецка Цачева пред участниците в Световната среща на върха на законодателите
17/06/2012

Националните парламенти трябва да имат активна позиция в борбата с глобалните екологични проблеми, те не трябва да догонват дебата, а да го моделират, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева пред участниците в Световната среща на върха на законодателите. Форумът предшества Международната конференция на ООН за устойчиво развитие "Рио +20" и в него участват председатели на парламенти и представители на законодателни институции от 85 държави.

Институционален и политически отговор е нужен сега без каквото и да е отлагане във времето, ние трябва да покажем политическа воля и решителност за защита на околната среда и правата на бъдещите поколения, подчерта Цецка Цачева. По думите й е наложително да бъдат намерени своевременно отговорите на глобалните екологични проблеми. Важен аспект е засилването на ролята на националните парламенти в диалога с националните правителства в законодателния процес, бюджетния процес и парламентарния контрол, добави председателят на Народното събрание.

Според Цецка Цачева в днешния глобален свят екологичните проблеми са и национални. За решаването им е необходима координация на няколко нива. Общовалидните отговори, обаче, трудно могат да бъдат произведени само в рамките на универсални международни организации. Ето защо е нужна систематична координация на националните екологични политики и на институционалните предпоставки за тяхното провеждане на форуми като настоящата Среща на върха, заяви председателят на българския парламент.

Правата на бъдещите поколения трябва да бъдат приоритетът, който да се отчита при вземането на политически и макроикономически решения, посочи председателят на Народното събрание. Само по този начин парламентът може да изпълнява ролята на истински общонационална представителна институция, обединяваща миналите, настоящите и бъдещите поколения, подчерта Цецка Цачева.

Пред участниците във форума председателят на Народното събрание заяви, че България е готова да посрещне  предизвикателствата, които 21 век поставя в областта на околната среда.  Тя допълни, че зелената икономика има своето конституционно измерение в съвременния български конституционализъм.  Опазването на околната среда, подчерта Цецка Цачева, е конституционен приоритет на българската държава според Конституцията от 1991 г, а  възпроизводството на околната среда и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната са въздигнати в императив от член 15 от българската Конституция. Според председателят на Народното събрание обсъжданите въпроси са в дневния ред на българския парламент, а  Заключителният протокол от срещата на върха в Рио ще намери отзвук в бъдещи законодателни решения.

Позицията на председателя на Народното събрание беше в рамките на първия панел на Световната среща на тема „Необходимостта от специализиран процес на законодателите”.

Световната среща на върха на законодателите се провежда в навечерието на пристигането в Рио на държавните и правителствените ръководители  за Срещата на високо равнище на ООН за устойчиво развитие, която ще се проведе от 20 до 22 юни 2012 г. Форумът на законодателите отбелязва началото на нов международен процес , посветен на създаването на механизъм за контрол и наблюдение върху правителствата относно осъществяването на първоначалния дневен ред от Рио, както и по-нататъшните ангажименти от "Рио +20".

Контрол, законодателство и природен капитал са трите основни теми, върху които се фокусира първата световна Среща на върха на законодателите. Форумът поддържа идеята за изработването на набор от принципи, които да укрепят капацитета на законодателите да държат правителствата под отчет във връзка с изпълнението на поетите от тях ангажименти за устойчиво развитие на конференцията "Рио +20".   Срещата обсъжда и как стойността на природния капитал може да бъде интегрирана в националните икономически рамки, за да могат законодателите да извършват по-добро наблюдение върху използаването на природния капитал. Очаква се участниците в Срещата на върха на законодателите да постигнат споразумение относно „Протокол на законодателите от "Рио +20".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини