Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Да не се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия за централи с обща инсталирана електрическа мощност до 10 МW, реши Народното събрание
22/06/2012

Да не се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия за централи с обща инсталирана електрическа мощност до 10 МW, реши Народното събрание. На заседанието си на 22 юни 2012 г. парламентът прие на второ четене текстове от промените в Закона за енергетиката. Досега издаване на лицензия не се изискваше за централи с обща инсталирана мощност до 5 MW.

На регулиране от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) подлежат методиката за определяне цената за достъп и пренос по газопреносна или газоразпределителна мрежа, както определянето на цената за достъп до газохранилище и съхранение на природен газ в газохранилище, решиха народните представители.

Народните представители приеха, че ДКЕВР ще има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския бюджет и ще се гласува от Народното събрание. Министерският съвет няма да може да изменя проекта на бюджет на комисията, а само ще изразява становище пред парламента, предвиждат измененията.

По-рано Народното събрание избра независимият народен представител Камен Петков за член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси и питания на депутати отговориха вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини