Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законови промени за насърчаване на инвестициите
12/10/2012

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Измененията са внесени от Министерския съвет и целят да се стимулират инвестициите и да се създадат условия за заетост с откриване на нови високопроизводителни работни места.

Законопроектът предвижда нова насърчителна мярка – държавата да възстановява част от задължителните осигурителни плащания, направени от инвеститора в качеството му на работодател, за не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място. Приоритетно ще се насърчават инвестиции във високотехнологичните дейности или в икономически необлагодетелствани райони.

Със законопроекта се въвеждат и допълнителни мерки, свързани с възможност за чужденци от трети страни - потенциални инвеститори, да придобият право на пребиваване в България и българско гражданство във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната. Сред визираните категории лица са собственици на капитал в българско предприятие, управляващи или прокуристи, лица на ключови за осъществяването дейността на предприятието длъжности.

С измененията се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б. Предлага се и въвеждане на допълнителен критерий за издаване на сертификат за клас инвестиция - брой на създадените нови работни места. Предвижда се допълнителните финансови стимули да се прилагат към инвеститори, които разкриват не по-малко от 50 работни места.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини