Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите избраха за заместник-председател на Народното събрание Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси и народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ
01/11/2012

Депутатите избраха за заместник-председател на Народното събрание Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси и народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ.

Парламентът прекрати пълномощията на Анастас Анастасов като депутат от ПГ на ПП ГЕРБ. Анастас Анастасов, който беше и заместник-председател на парламента, беше избран за член на Конституционния съд от квотата на Народното събрание.

Депутатите продължават с обсъждането на доклада и проекторешение към него на временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти.

Да се създаде законов механизъм за огласяване на указите на президента за помилване, предлага временната анкетна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване на българско гражданство. Парламентът прие доклада й с 81 гласа "за" и 21 "против". В частта за българското гражданство комисията прави извод, на базата на събраната информация за периода от януари 2002 г. до януари 2012 г., че в някои от случаите сроковете се нарушават, не се спазва и поредността на постъпването на заявленията. С приетите през 2010 г. законови промени процедурите за придобиване на българско гражданство, които са от компетентност на органите на изпълнителната власт, са съществено ускорени, отчитат от комисията. До 2009 г. средногодишно между 3000 и 9000 лица са получавали българско гражданство, за 2010 г. те са около 15 хиляди, а за 2011 г. - 18 473. Комисията предлага да има промени в Закона за българското гражданство, за да се подобрят процедурите, да се разработи механизъм за контрол на спазването на сроковете, както и депутатите да преценят необходимостта от поддържане на публични регистри на лицата, придобили българско гражданство на различни основания. За изследвания период са опростени несъбираеми вземания от 84 лица, както основно те са физически, освен едно читалище и двама еднолични търговци.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини