Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене проекта за държавен бюджет за 2013 г.
08/11/2012

Парламентът прие на първо четене проекта за държавен бюджет за 2013 г. "За" гласуваха 122 депутати, "против" бяха 60, нямаше "въздържал се". Бюджета подкрепиха ПГ на ПП ГЕРБ и независими народни представители, а ПГ на БСП, ПГ на ДПС, ПГ на Синята коалиция и ПГ на Партия Атака гласуваха против. Дебатите в пленарната зала продължиха близо шест часа.

Запазване на финансовата стабилност и борба с бедността са целите на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г., който парламентът обсъжда на първо четене. В момента парламентарните комисии представят в пленарната зала докладите си по проектобюджета. За 2013 г. растежът на БВП се очаква да достигне 1,9 процента, а планираният дефицит е 1,3 процента от прогнозния БВП. Вноската в общия бюджет на Европейския съюз е 908,2 млн. лв. или с 12,5 млн. лв. повече при запазен относителен дял 1,1 процента от БВП. През 2013 г. се предвижда размерът на приходите по Консолидираната фискална програма да бъде 30 589 600 000 лв. /37,5 процента от БВП/ при номинален растеж 1 837 600 000 лв. спрямо програмата за 2012 година.

Акцент в Бюджет 2013 е намаляването на бедността, като за тази цел от 1 януари 2013 г. ще се повиши минималната работна заплата от 290 лв. на 310 лв., а от 1 април ще се увеличи размерът на пенсиите средно с 9,3 процента. Запазват се и нивата за временна подкрепа за работници, които са с временна нетрудоспособност или са загубили работните си места.

Бюджет 2013 като послание изразява три основни акцента – продължаване на политиката на фискална консолидация, което ще осигури запазването на макроикономическата и финансовата стабилност на страната; приоритизиране на разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж; борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението, посочват от Министерството на финансите. Приоритетите са насочени към справяне с най-важните икономически и социални предизвикателства пред страната чрез създаване на икономически условия за стимулиране на икономическия растеж и повишаване на заетостта. Данъчно-осигурителната политика през 2013 г. предвижда запазване на ставките при преките данъци, създавайки по този начин предпоставки за възстановяване на обема на преките чуждестранни инвестиции и намаляване на дела на сивата икономика.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини