Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие национална Стратегия за развитие и управление на водния сектор в България
21/11/2012

Парламентът прие национална Стратегия за развитие и управление на водния сектор в България. Документът, който има 25-годишен хоризонт, беше подкрепен от 96 народни представители, 16 гласуваха "против", а осем се въздържаха.

Зърното в необработен или непреработен вид да не се смята за храна по смисъла на Закона за храните, предвиждат промени в Закона за Българската агенция по безопасност на храните, приети на първо четене от парламента.

Депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ Иван Иванов и Христо Христов, които са вносители на измененията, посочват, че в момента собствениците на складове за зърно се принуждават да ги регистрират, освен по Закона за съхранение и търговия със зърно, и по Закона за храните. Този двоен регистрационен режим създава допълнителни и ненужни административни тежести, отбелязват вносителите. Те предлагат още Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи да премине към Националната служба по зърното. В момента лабораторията е в структурата на БАБХ. Според вносителите след прехвърлянето на лабораторията в структурата на БАБХ, лабораториите в страната, които се намират най-вече в лицензираните публични складове за зърно и регистрираните зърнохранилища, са останали без методическо ръководство. По този начин се е прекратил контролът на извършваните от тях анализи за окачествяване на пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица.

Парламентът удължи с една година срока за регистрация на лицата, осъществяващи стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми. Това стана с приети на първо четене промени в закона за рибарството и аквакултурите, предложени от Христина Янчева от ПГ на ПП ГЕРБ. В момента срокът за регистрация е до края на тази година. За успешното й приключване, при спазване на административните процедури, е необходим по-дълъг период, мотивира се Янчева. Към настоящия момент, според цитирани от нея данни, броят на регистрираните лица, осъществяващи стопански риболов, е 2325, от които 2135 са физически лица, а 188 са със статут на юридически лица, включително и еднолични търговци. Регистрираните за дейност по развъждане и отглеждане на риба са 363, от които 66 са физически лица. Срокът за прекратяване на издадените разрешителни ще бъде съобразен с удължаването на срока по регистрацията. При извършването на стопански риболов с кораб разрешителното и удостоверението се съхраняват на борда на плавателния съд от неговия капитан. При нарушение глобата ще бъде от 400 до 800 лв., приеха депутатите.

Адвокати от ЕС ще могат да практикуват в България, реши парламентът, приемайки на второ четене текстове от законопроект за промени в Закона за адвокатурата. Вносител на промените е Министерският съвет. С тях се преодоляват несъответствията между българското и европейското право. Те се отнасят до различното третиране на адвокати от Общността и адвокати от страната, от една страна, а от друга – наличието на ограничения при установяването на адвокати и адвокатски дружества от Общността в България. Предлага се разграничение между трайно установяване на адвокат от ЕС и временно упражняване на адвокатската професия на територията на страната от адвокат от Европейския съюз. Уеднаквяват се правата на българския адвокат и на адвоката от Общността. Депутатите ще продължат приемането на текстове от законопроекта на следващо парламентарно заседание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

    Последни новини