Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът отмени решението си за избор на Венета Марковска и откри нова процедура
22/11/2012

Парламентът отмени решението си за избор на Венета Марковска за конституционен съдия и откри нова процедура за избор на конституционен съдия от квотата на Народното събрание. За предложението за отмяна на решението на избора на Марковска, направено от Екатерина Михайлова, гласуваха 139, а един се въздържа. ПГ на ДПС не участва в гласуването, а въздържалият е от независимите депутати. За откриването на нова процедура гласуваха 110 депутати, а четирима бяха въздържали се. Народните представители от ПГ на Коалиция за България и ПГ на ДПС не участваха в гласуването. Четиримата гласували против бяха от ПГ на партия Атака. ПГ на Коалиция за България, ПГ на Синята коалиция, ПГ на ДПС и ПГ на партия Атака не участваха в приемането на решението за процедурните правила за новия избор. Според правилата подаването на документи започва от 22 ноември и продължава до 30 ноември, обсъждането в правната комисия е определено за 12 декември, а гласуването на новия конституционен съдия ще стане на 19 декември.

За агентурно минало ще бъдат проверявани и лицата, които са били членове на управителните, контролните и надзорните органи на държавни и общински предприятия, преобразувани и приватизирани по реда на отменения Закон за приватизация на държавни и общински предприятия, както и членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове. Това предвиждат приетите на първо четене промени в закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност към Държавна сигурност /ДС/ и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносители са Красимир Ципов, Димитър Лазаров и Пламен Нунев - ПГ на ПП ГЕРБ.

Предварителната проверка се извършва в срок до 30 дни и резултатът от нея се предоставя в писмена форма на заявителя. Той ще се публикува в седемдневен срок на интернет-страницата на комисията за проверка на досиетата. Най-накрая българското общество ще разбере кои са били отговорните лица за приватизационните процеси от началото на демократичните промени, обясни Ципов. Занапред се отменя задължението на НСО да охранява сградата, архива и имуществото на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност към ДС. За принадлежност към бившата ДС ще бъдат проверявани и обявявани също имената на членовете на научните съвети на Висшата атестационна комисия. Трябва да се разбере какво е било присъствието на ДС в научните съвети, решавали съдбата на всички млади учени в България, посочи Красимир Ципов. Той добави, че с предлаганите промени се разширява и кръгът на проверяваните от системата на МВР. Агентурно минало ще се търси и при управителите на медии, реши Народното събрание.

Адвокатски дружества от страни-членки на Европейския съюз могат да създават свои клонове в България. Това беше решено при окончателното приемане на второ четене на промени в Закона за адвокатурата. Група адвокати от Европейския съюз, трайно пребиваващи на територията на страната, може да се установи като адвокатско дружество, е записано в промените. В адвокатското дружество могат да членуват самостоятелно или съвместно местни адвокати и адвокати от Европейския съюз, трайно установени в страната ни. Временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия, както и възобновяването му се вписват в регистрите на адвокатската колегия, както и в Единния регистър на адвокатите, съответно в Единния регистър на чуждестранните адвокати въз основа на заявление. Адвокатите от ЕС имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната, и навсякъде, където е необходимо. С тези права се ползва и адвокатът от ЕС, временно упражняващ адвокатската професия на територията на страната, след представяне на пълномощно от доверителя и удостоверение. Местни адвокати и адвокатски дружества и адвокати и група повереници от ЕС, трайно установени на наша територия или временно упражняващи професията, могат да обединяват дейността си чрез договор за съдружие.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини