Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
06/12/2012

Парламентът прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Общините получават за следващата година общи субсидии за делегираните от държавата дейности 1 941 743 600 лева. Това гласува парламентът в частта за финансирането на общините в Бюджет 2013. Това е с 20 милиона лева повече от първоначалния вариант.

Бюджет 2013 като послание изразява три основни акцента – продължаване на политиката на фискална консолидация, което ще осигури запазването на макроикономическата и финансовата стабилност на страната; приоритизиране на разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж; борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението, посочват от Министерството на финансите. Приоритетите са насочени към справяне с най-важните икономически и социални предизвикателства пред страната чрез създаване на икономически условия за стимулиране на икономическия растеж и повишаване на заетостта. Данъчно-осигурителната политика през 2013 г. предвижда запазване на ставките при преките данъци, създавайки по този начин предпоставки за възстановяване на обема на преките чуждестранни инвестиции и намаляване на дела на сивата икономика.

Парламентът реши за администрацията на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да се прилага Законът за администрацията. Промяната се прави в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество чрез Закона за държавния бюджет за 2013 г. Предложението е направено между първо и второ четене от народния представител от ГЕРБ Красимир Ципов.

Прието беше дейността на администрацията да се осъществява от държавни служители и от служители, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага Кодекса на труда, гласуваха депутатите. Служебните и трудовите правоотношения със служителите на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, се уреждат при условията и по реда на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини