Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши проверката за незаконно имущество да е за 10-годишен период
07/12/2012

Парламентът реши да има десетгодишен период на придобиване на имущество, подлежащо на изследване от органите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Това стана с приемането на първо четене на промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Промените са внесени от депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ Емил Радев, Красимир Ципов и Светослав Тончев. Според вносителите този срок е съобразен с мотивите на Конституционния съд, обявил част от текстовете в закона за противоконституционни. Предлага се правата на държавата по закона да се погасяват с изтичането на десетгодишен срок, считано от датата на придобиване на процесното имущество. Срокът е съобразен с разпоредбата на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и със Закона за собствеността. Създава се нова глава, в която се урежда обезщетяването от държавата на пострадалите от престъпления.

До края на 2013 г. се удължава срокът за регистрация като юридически лица или еднолични търговци на тези, които осъществяват стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач или център за първа продажба. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за рибарството и аквакултурите. Срокът за регистрация изтичаше в края на тази година. Съответно с една година се удължава и срокът за прекратяване на издадени разрешителни на лица, които не са се регистрирали по смисъла на Търговския закон. Отпада възможността придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година да бъде удостоверявано със специално разрешително. Това ще може да става единствено с удостоверение, издадено от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Министърът на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите, ще има право да определя временна забрана за извършване на стопански риболов в рибностопанските водни обекти, с изключение на специализираните обекти за аквакултури. Създава се възможност за санкциониране на лица, извършващи стопански риболов в обекти, различни от Черно море и река Дунав.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини