Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева представи в Дъблин позицията на България по приоритетите на ирландското председателство на Съвeта на ЕС
28/01/2013

Позицията на България за участие в дневния ред на Европейския съюз по време на ирландското председателство представи в Дъблин председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която е на работно посещение в Ирландия. В Дъблин тя участва  в 49-та сесия на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на Европейския съюз (КОСАК).

По време на визитата си в ирландската столица председателят на Народното събрание Цецка Цачева проведе серия от двустранни срещи и разговори – с председателя на Камарата на представителите на ирландския парламент Шон Барет, със заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по междуинституционалните въпроси и администрацията Марош Шевчович и с членове на комисиите по външна политика и по европейски въпроси на ирландския парламент.

По време на разговорите Цецка Цачева потвърди, че страната ни изцяло подкрепя заявения ангажимент на ирландското председателство за постигането на една по-стабилна Европа, създаваща повече условия за икономически растеж и заетост.

С оглед възстановяването на доверието на пазарите и инвеститорите и осигуряването на дългосрочна финансова стабилност, председателят на парламента подчерта, че България подкрепя усилията за фискална консолидация и изпълнява поетите ангажименти. Цецка Цачева  припомни, че страната ни е една от първите държави-членки на ЕС, които са въвели строги фискални правила в своето национално законодателство, ограничавайки бюджетния дефицит до 2% от БВП, а държавния  бюджет – до 40% от БВП. За 2012 г. България има второто най-ниско ниво на външен държавен дълг в ЕС и се нарежда на трето място по най-нисък бюджетен дефицит, заяви на срещите председателят на Народното събрание. Цецка Цачева бе категорична, че за 2013 г. страната ни ще продължи да поставя като свой приоритет поддържане на макроикономическа стабилност, устойчивост на публичните финанси и ефективно насочване на публичните разходи към области, стимулиращи растежа.

Според председателя на парламента сред приоритетните за България въпроси са постигането на своевременно споразумение по Многогодишната финансова рамка 2014-2020, като в преговорите страната ни цели да си гарантира достатъчно висок размер на средствата за следващия програмен период по линия на Кохезионната и Общата селскостопанска политика.

По отношение на политиката за разширяване, председателят на Народното събрание посочи, че страната ни приветства амбицията на ирландското председателство да даде нов импулс в тази насока. Цецка Цачева повтори българската позиция, че напредъкът на страните-кандидатки в европейската интеграция зависи от индивидуалното изпълнение на условията за членство, а добросъседските отношения и регионалното сътрудничество са от ключово значение за всеки етап от процеса на присъединяване. Не на последно място председателят на парламента ясно потвърди по време на срещите, че основни приоритети на страната ни продължават да бъдат присъединяването към Шенгенското пространство и отпадането на ограниченията за свободно движение и работа на българските граждани в рамките на ЕС. В тази връзка тя приветства намеренията на ирландското председателство да работи за постигане на реален напредък по тези теми и за справедливо третиране на нашата страна.

В рамките на европейския форум в ирландската столица Цецка Цачева се срещна с кмета на Дъблин Ниша О`Мъри. Тя му предаде покана от кмета на София Йорданка Фандъкова да посети столицата ни. Цецка Цачева запозна Ниша О`Мъри с проектите, свързани с кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г. и предложи партньорство с ирландската столица, която вече има натрупан ценен опит като домакин на инициативата през 1991 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини